H60105Az Hra na nástroj II - abs. projekt

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/0/20. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Milan Polák (cvičící)
doc. Jan Broda (cvičící)
Mgr.art. Pavel Bureš (cvičící)
doc. František Kantor (cvičící)
doc. MgA. Robert Kozánek (cvičící)
doc. MgA. Jaroslav Kubita (cvičící)
prof. Mgr. Václav Kunt (cvičící)
doc. Jurij Likin (cvičící)
doc. Mgr. Roman Novozámský (cvičící)
prof. MgA. Jindřich Petráš (cvičící)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. Vít Spilka (cvičící)
doc. MgA. Pavel Tylšar (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Milan Polák
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně ukončený předmět – Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na studium a interpretaci stěžejního díla koncertního repertoáru, na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na nástroj potřebných pro provedení hudby různých slohových období. Dále studenta připravuje pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Výstupy z učení
Výstupem výuky předmětu je realizace absolventského projektu, popřípadě příprava na mezinárodní interpretační soutěž nebo výběrové řízení na přední místa uměleckých institucí. Na konci studia je student schopen:
- prezentovat sám sebe jako interpreta s jasným individuálním přístupem a s velmi vysokou technickou způsobilostí;
- sestavit a zrealizovat koncertní program, který prokazuje jeho znalosti v oblasti volby repertoáru a uměleckého rozhodování;
- realisticky odhadnout vlastní možnosti v profesi a pochopit cennost vlastní iniciativy
Osnova
  • - Příprava a realizace absolventského výkonu
  • - Prohloubení stylových a hráčských dovedností
  • - Souvislosti mezi mírou přípravy a trémou
  • - Vystavění frází
  • - Přesvědčivé pódiové chování
  • - Technická cvičení
  • - Reflexe souvislosti mezi stylem a technikou, barvou, tempem a artikulací
Literatura
    doporučená literatura
  • Havasová, K.: Nebojte se trémy. Supraphon, Praha 1990.
Výukové metody
Individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
Obhajoba vlastního výkonu na absolventském koncertě, zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022, zima 2023.