H70080 Základy hudební akustiky

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Lubor Přikryl (přednášející)
Garance
RNDr. Lubor Přikryl
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 14:20–15:55 205
Předpoklady
Úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními vlastnostmi zvuku a jeho šíření.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• definovat podstatu zvuku a jeho základní vlastnosti,
• chápat proces vzniku zvuku v hudebním nástroji a jeho šíření,
• vysvětlit principy intonace hudebního nástroje a systémy ladění,
• najít optimální místo v koncertním sále pro interpretaci skladby, jako posluchač i jako interpret a vyvarovat se problémů, které způsobuje akustika prostoru.
Osnova
 • Zvukové vlny a kmity, vznik zvuku v hudebním nástroji.
 • Spektrum, vyšší harmonické, formanty, transienty.
 • Šíření zvuku, zohlednění zákonitostí šíření zvuku při interpretaci, interpretace v různých typech prostoru.
 • Principy temperovaného a přirozených ladění a vztah tvoření intervalů na hudebním nástroji s těmito soustavami ladění.
 • Přirozené i umělé efekty (vibráto, tremolo, dozvuk).
 • Vnímání zvuku.
 • Záznam hry na hudební nástroje, vliv záznamu a reprodukce na výsledný dojem z interpretace.
Literatura
 • Syrový, V.: Hudební akustika. AMU, Praha 2003. info
 • Špelda, A.: Hudební akustika. SPN, Praha 1978. info
 • Geist Bohumil: Akustika - jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi. info
Výukové metody
Přednáška. Hromadná výuka. Promítání prezentace - texty a obrázky, ukázky aplikací.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za úspěšné zvládnutí písemného testu, odpovědi na otázky na přednášce a vypracování referátů.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.audified.com/projekt/vavcjamu/vyuka/akustika.html
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H70080