H60289z Realizace EAH I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H70082l Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení nejrůznějších možností realizace elektroakustických kompozic pomocí historických i soudobých technologií, internetu, mikrointervalových ladění atd. včetně realizace akustické partitury elektronickými prostředky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• popsat historii, směry a tendence elektroakustické hudby,
• vymezit principy elektronické užité tvorby,
• vysvětlit a aplikovat problematiku mikrointervalového ladění,
• realizovat akustickou partituru elektronickými prostředky,
• vytvořit autonomní elektroakustickou skladbu pomocí soudobých technologií.
Osnova
 • Historie, směry, tendence (konkrétní hudba, elektronická hudba, kombinace obou metod).
 • Elektronická užitá tvorba.
 • Mikrointervalová hudba.
 • Realizace akustické partitury elektronickými prostředky.
 • Vytváření EA hudby pomocí soudobých technologií (audio, MIDI, kombinované technologie).
 • Příprava projektu a realizace autonomní kompozice pro elektroniku a akustické nástroje, eventuálně lidský hlas v rozsahu 8 - 10 minut pod vedením pedagoga.
Literatura
 • VRZAL, Martin. Střih záznamu hudby. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2007.
 • FORRÓ, Daniel. Alternativní tónové systémy - hudba 21. století? In: OPUS MUSICUM, 5/95, Brno, 1995.
 • HUGIL, Andrew. The Digital Musician. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-0-415-80659-6.
 • MOORE, Adrien. Sonic Art: Introduction to Electroacoustic music. New York: Routledge, 2016. ISBN 1138925039.
 • GOTTSCHALK, Jennie. Experimental Music Since 1970. Bloomsbury: Bloomsbury Academic, 2016. ISBN 1628922478.
 • KOPECKÝ, Pavel. Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2008.
 • COLLINS, Nick a Julio d' ESCRIVAN RINCÓN. The Cambridge companion to electronic music. New York: Cambridge University Press, 2007. ISBN 0521688655.
 • ELSEA, Peter. The art and technique of electroacoustic music [online]. Middleton, Wisconsin: A-R Editions, Inc., 2013. Computer Music and Digital Audio Series; Volume 26 [cit. 2019-01-12]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10852529
 • COLLINS, Nicolas, SCHEDEL, Margaret, WILSON, Scot. Electronic Music. Cambridge Introductions to Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-107-64817-3.
 • ŠPELDA, Antonín. Hudební akustika. Praha: SPN, 1971.
 • ROADS, Curtis. The Computer Music Tutorial. Cambridge: The MIT Press, 1996., s. 789.
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Individuální výuka.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za vytvoření elektroakustické skladby.
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60289z