H60289z Realizace EAH I

Hudební fakulta
zima 2015
Rozsah
2/0. 1 kr. 1 z 3. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 11:50–12:35 113, Po 12:40–13:25 113
Předpoklady
EVER ( H60289l Realizace EAH I )
Splnění podmínek přijímacího řízení oboru Kompozice a přijetí k magisterskému studiu na HF JAMU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Osvojení schopnosti realizovat elektroakustické kompozice.

Osnova
 • Cílem předmětu je osvojení nejrůznějších možností realizace elektroakustických kompozic pomocí historických i soudobých technologií, improvizace, internetu, mikrointervalových ladění atd. včetně realizace akustické partitury elektronickými prostředky. Součástí předmětu je i příprava a realizace vlastní elektroakustické kompozice pod vedením pedagoga, využívající eventuálně i akustické nástroje nebo vokál.

  - historie, směry, tendence (konkrétní hudba, elektronická hudba, kombinace obou metod, mikrointervalová hudba, elektronická realizace akustické hudby, elektronická užitá tvorba…),
  - realizace akustické partitury elektronickými prostředky,
  - možnosti vytváření EA hudby pomocí soudobých technologií (audio, MIDI, kombinované technologie),
  - využití internetu v práci skladatele EA hudby,
  - výběr zvukové palety (především nejrůznějšími jinými metodami, než pouze pomocí softwarových syntetizérů), příprava audiomateriálu, výběr vzorků a jejich zpracování,
  - využití improvizace a náhody v procesu tvorby,
  - příprava projektu a realizace autonomní kompozice pro elektroniku a akustické nástroje, eventuálně lidský hlas v rozsahu 5 - 10 minut.
Literatura
 • Forró, Daniel: Alternativní tónové systémy - hudba 21. století? - OPUS MUSICUM 5/95, Brno, 1995. info
 • Forró, Daniel: Domácí nahrávací studio - Grada, Praha, 1996. info
 • Forró, Daniel: Svět MIDI - Grada, Praha, 1997. info
 • Kaduch, Miroslav: Soudobá hudební tvorba s využitím počítačů - MKS, Ostava, 1989. info
 • Kopecký, Pavel: Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování¬ - AMU, Praha, 2008. info
 • Lébl, Vlastimil: Elektronická hudba - SHF, Praha, 1968. info
 • Růžička, Rudolf: Využití samočinných počítačů při vzniku uměleckých děl se zvláštním zaměřením na hudbu a soudobou hudební kompozici - JAMU, Brno, 1980. info
 • Schaeffer, Pierre: Konkrétní hudba - Supraphon, Praha, 1971. info
 • Špelda, Antonín: Hudební akustika - SPN, Praha, 1971. info
 • Vrzal, Martin: Střih záznamu hudby - AMU, Praha, 2007. info
 • Appleton, J. H., Perera, R. C.: The Development and Praktice of Elektronic Music - Prentice Hall, New Persey, 1975. info
 • Růžička, Rudolf: Automatizace kompozice, zápisu a reprodukce hudebních skladeb - vývojové tendence EA a počítačové hudby, Musica viva in schola VIII - UJEP, Brno, 1987. info
 • Forró, Daniel: Stylistika hry na klávesové nástroje - MUZIKUS, Praha, 1996-1997 (16 dílů). info
Výukové metody
Individuální výuka
Metody hodnocení
Zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.