H60221z Příprava diplomové práce

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/1/19. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšný postup do posledního ročníku studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je tvorba diplomové práce, která dokládá schopnost studenta základním způsobem formulovat odborné poznatky týkající se zvoleného tématu (příp. i na bázi tzv. “artistic research”), a to jak po stránce obsahové a metodologické, tak i formální (zejména schopnost práce s odbornou literaturou a prameny, včetně náležité citace).
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen napsat vědeckou práci na úrovni magisterského studia.
Osnova
  • Metodologická koncepce práce a dílčí výsledky jsou diskutovány v magisterském diplomním semináři (povinností studenta je prezentace práce a doložení průběžných dílčích výsledků).
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠEVČÍKOVÁ, Veronika. Studentské odborné texty jako problém. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015.
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737.
Výukové metody
Vedoucí práce průběžně sleduje postup studenta při tvorbě diplomové práce. Vedoucí práce ji se studentem v rámci konzultací kriticky analyzuje, a obsahově či metodicky formuje.
Metody hodnocení
Zápočet. Na diplomovou práci jsou po jejím odevzdání vypracovány posudky vedoucího práce a oponenta. V rámci komisionální obhajoby je povinností studenta práci prezentovat a reagovat na uvedené posudky. Kvalita práce je vyhodnocena a klasifikována na základě usnesení zkušební komise u SZZ.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60221z