H60197Az Kompozice II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/18. 10 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
MgA. Michal Indrák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 8:30–10:05 113, Po 17:40–19:15 115, Čt 15:10–16:45 113
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60195Al Kompozice elektroakustické hudby I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření znalostí, souvisejících s potřebným teoretickým i praktickým vybavením pro činnost skladatele elektroakustické hudby, v oblasti komplikovanějšího formálního uspořádání, pokročilé modifikace zvuku efektovými procesory a využití akustických nástrojů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• vytvářet složitější tektonická kompoziční řešení,
• na pokročilé úrovni modifikovat zvuk efektovými procesory,
• komponovat elektroakustické skladby s větším množstvím stop,
různými metodami tvorby zvuku a zapojením akustických nástrojů v zaznamenané nebo živé podobě.
Osnova
 • Tvorba komplikovanějších formových schémat.
 • Pokročilé využití efektových procesorů.
 • Vytvoření 2 - 3 elektroakustických kompozic s větším množstvím stop a stereo výstupem v délce min. 8 minut s důrazem na umělecké parametry díla, využívajících některého z dříve aplikovaných způsobů tvorby zvuku a jednoho nebo více akustických nástrojů. Důraz je kladen zejména na rozvíjení uměleckého myšlení, polyvrstevnatost díla a kvalitní technickou realizaci.
Literatura
 • DEAN, Roger T., ed. Computer Music. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-533161-5.
 • TAZELAAR, Kees, ed. A laboratory for sonology. Haag: Koninklijk Conservatorium, 2015. ISBN 978-90-822138-2-9.
 • RATAJ, Michal. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu: problematika vymezování tvůrčích pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí scény radioartu. Praha: KANT pro AMU, 2007. ISBN 9788086970318.
 • MEDEK, Ivo. Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. Brno: JAMU, 2009. ISBN 978-80-86928-63-0.
 • MOORE, Adrian. Sonic Art: Introduction to Electroacoustic music. New York: Routledge, 2016. ISBN 978-1-138-92501-4.
 • Computer music: History. Electronic Music [online]. [cit. 2. 5. 2016]. Dostupné z: http://electronicmusic.wikia.com/wiki/Computer_music
 • TENNEY, James. From Scratch: Writings in Music Theory. Chicago: University of Illinois Press, 2015. ISBN 978-0-252-09667-9.
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Zkoumání obecné struktury hudební kompozice pojmem funkce [online]. [cit. 7. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/~raclavsky/texty/zkoumani_obecne_struktury.html
 • LEHMAN, Scott. Effects Explained: Ring Modulation [online]. Harmony Central, 1996. [cit. 13. 12. 2018]. Dostupné z: http://web.archive.org/web/20051201090154/http://www.harmony-central.com/Effects/Articles/Ring_Modulation
 • WÖRNER, Karl H. Stockhausen: Life and Work. Oakland: University of California Press, 1992. ISBN: 978-0-520-03272-9.
 • DLOUHÝ, Dan. Přehled, systemizace a zhodnocení tembrálních inovací. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 978-80-7460-045-6
 • CURTIS, Roads. Computer Music Tutorial. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2017. ISBN: 9780262181587.
Výukové metody
Cvičení. Individuální výuka.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60197Az