H60156Az Interpretace nové hudby III

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 11:50–13:25 113
Předpoklady
H60154A Interpretace nové hudby II && EVER ( H60156Al Interpretace nové hudby III )
Úspěšné absolvování předmětu H60154A Interpretace nové hudby II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalosti, získané v předmětu H60154A Interpretace nové hudby II, a procvičit je při praktickém nastudování sólových skladeb pro bicí nástroje, méně náročných z hlediska jejich počtu a technické náročnosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• poučeně interpretovat sólové skladby pro bicí nástroje, méně náročné z hlediska jejich počtu a technické náročnosti,
• orientovat se při nácviku i v neobvyklém notovém zápisu,
• volit při nastudování výrazově i technicky optimální variantu nástrojového obsazení.
Osnova
 • Běžné a zejména méně obvyklé způsoby notového zápisu.
 • Netradiční způsoby rozeznění hudebních nástrojů.
 • Instrumentační rozbory kratších úseků i rozsáhlejších částí z partitur vybraných komorních a orchestrálních skladeb.
 • Možnost individuálně si na nástrojích výše zmíněné aspekty vyzkoušet při nácviku skladeb, nepříliš náročných z hlediska počtu a druhů použitých bicích nástrojů, jako např.: C. Boone: The Watts Towers (Edition Salabert Paris); K. Essl: Abolition (Tonos Darmstadt); R. Tagawa: Inspirations Diabolique (Western International Music Greeley); A. Z. Weyna: Utvory na zostav perkusyjny (PWM Kraków); K. Volans: She Who Sleeps With a Small Blanket (Chester Music); H. Weiss: Rotation (Breitkopf & Härtel); M. Ishii: Thirteen Drums (UA Tokyo); I. Xenakis: Rebonds a (Salabert Paris); M. Srnka: Ranní hajahu (rukopis, nevydáno).
Literatura
  doporučená literatura
 • EMMERT, František. Poznámky k instrumentaci I, II. JAMU, Brno, 1997, 2000.
 • CORBETT, John. Listener's Guide to Free Improvisation. Chicago: University of Chicago Press, 2016. ISBN 978-0226353807.
 • FORRÓ, Daniel. Domácí nahrávací studio. Grada, Praha, 1996.
 • SLABÝ, Zdeněk a Petr SLABÝ. Svět jiné hudby. Volvox Globator, Praha, 2002.
 • KOTEK, Miroslav. Bicí nástroje. Panton Praha, 1983.
 • BLADES, James. Percussion Instruments and their History. London, Faber and Faber, 1975.
 • BECK, John. Encyclopedia of Percussion. Garland Publishing N. Y., 1995.
  neurčeno
 • ROSS, Alex. Zbývá jen hluk: naslouchání dvacátému století. Praha: Argo, 2011. ISBN 978-80-257-0558-2.
 • Dle výběru skladeb k nácviku, poskytující informace o autorech a skladbách do programových listů. info
Výukové metody
Cvičení. Individuální výuka.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za nastudování alespoň jedné přednesové skladby.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60156Az