H60156Az Interpretace nové hudby III

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
0/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–9:15 S19
Předpoklady
H60154A Interpretace nové hudby II && EVER ( H60156Al Interpretace nové hudby III )
Absolvování předmětu Interpretace nové hudby II (bicí nástroje) ve druhém ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • ZIMNÍ SEMESTR
  - běžné a zejména méně obvyklé způsoby notového zápisu,
  - netradiční způsoby rozeznění hudebních nástrojů,
  - instrumentační rozbory kratších úseků i rozsáhlejších částí z partitur vybraných komorních a orchestrálních skladeb,
  - možnost individuálně si na nástrojích výše zmíněné aspekty vyzkoušet při nácviku skladeb, nepříliš náročných z hlediska počtu a druhů použitých bicích nástrojů - Charles Boone: The Watts Towers (Edition Salabert, Paris, nedatováno), Karlheinz Essl: Abolition (Tonos, Darmstadt, 1994), Rickey Tagawa: Inspirations Diabolique (Western International Music,Greeley, 1965), Adam Zdislav Weyna: Utvory na zostav perkusyjny (PWM, Kraków, 1994), Kevin Volans: She Who Sleeps With a Small Blanket (Chester Music, 1985), Harald Weiss: Rotation (Breitkopf & Hartel, nedatováno), Maki Ishii: Thirteen Drums (UA, Tokyo, 1985), Iannis Xenakis: Rebonds a (Salabert Paris,1988), Miroslav Srnka: Ranní hajaju (rukopis, nevydáno).

  LETNÍ SEMESTR
  - vlastní instrumentační podíl na výsledném zvuku skladeb pro bicí nástroje (použití různých paliček a zejména různých nástrojových variant),
  - hledání a tvorba netradičních - i vlastnoručně vyrobených - hudebních nástrojů a znějících objektů,
  - instrumentační rozbory kratších úseků i rozsáhlejších částí z partitur vybraných komorních a orchestrálních skladeb,
  - možnost individuálně si na nástrojích výše zmíněné aspekty vyzkoušet při studiu skladeb, nepříliš náročných z hlediska počtu a druhů použitých bicích nástrojů, ale s vyšší technickou náročností, než v zimním semestru - Nebojša Jovan Živkovič: Generally spoken it is nothing but rhytm (Musica Europea, Sippersfeld, 1999), Iannis Xenakis: Rebonds b (Salabert Paris,1988), nebo interpretaci kompozic, jejichž instrumentář vyžaduje větší počet rozličných bicích nástrojů - Ištván Láng: Percussion Music (Editio Musica, Budapešť, 1979), Hans Ulrich Lehman: Stroking (Musikverlage Hans Gerig, Koln, 1982), Per Norgard: Towards Completion (Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen, 2005), Per Norgard: Waves (Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen, 1972), Eckhardt Kopetzki: Canned Heat (Notenbuch.de, nedatováno), Iannis Xenakis: Psappha. (Salabert Paris,1976).
Literatura
 • Dle výběru skladeb k nácviku, poskytující informace o autorech a skladbách do programových listů. info
 • Beck, John: Encyclopedia of percussion - Garland Publishing N. Y., 1995. info
 • Blades, James: Percussion Instruments and their History - London, Faber and Faber, 1975. info
 • Burghauser, Jaroslav, Špelda, Antonín: Akustické základy orchestrace - Panton, Praha, 1967. info
 • Dorůžka, Petr: Hudba na pomezí - Panton, Praha, 1991. info
 • Emmert, František: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000. info
 • Forró, Daniel: Domácí nahrávací studio - Grada, Praha, 1996. info
 • Forró, Daniel: Elektronika a hudební výchova - OPUS MUZIKUM 1/89, Brno, 1989. info
 • Kotek, Miroslav : Bicí nástroje - Panton Praha, 1983. info
 • Slabý, Zdeněk K., Slabý Petr: Svět jiné hudby - Volvox Globator, Praha, 2002. info
 • Špelda, Antonín: Hudební akustika - SPN, Praha, 1971. info
Výukové metody
Individuální výuka
Rozvrh bude po domluvě s pedagogem stanoven na začátku semestru.
Metody hodnocení
Zápočet
Hodnocení bude uděleno za nastudování alespoň jedné sólové skladby pro libovolnou sestavu bicích nástrojů v délce alespoň 7 minut.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.