H601095z Hra na nástroj III

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/6. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (cvičící)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (cvičící)
Patrick Vacík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 9:30–20:00 304, Po 9:30–20:00 007
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H601046l - Hra na nástroj II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zaměřen na studium a interpretaci náročnějších skladeb kytarového repertoáru s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb všech slohových a stylových období. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na kytaru potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - věnovat se samostatné odborné činnosti; - podílet se na výzkumné umělecké činnosti; - analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje; - výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí; Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Osnova
 • Příprava na absolventský projekt, který bude koncipován dle zaměření studenta:
 • Skladby z období renesance: Milan, Dowland, a další
 • Sonáta či suita z období baroka: Bach - cellové a loutnové suity, houslové partity či sonáty, Weiss, Telemann a další
 • Skladba většího rozsahu z období klasicismu a romantismu, např.: Giuliani, Sor, Aguado, Regondi, Mertz, Paganini, Legnani, a další
 • Sonáta z 20. a 21. století, např.: Brouwer, Rodrigo, Ponce, Tedesco, Torroba, Bogdanovič, Tansman, a další
 • Příprava a uskutečnění absolventského projektu přehrání celého programu na seminářích i koncertech mimo školu konzultace při poslechu nahrávek těchto vystoupení zaznamenání projektu na CD a video.
Literatura
  doporučená literatura
 • Mozart, L.: Důkladná škola na housle
 • Köhler, J.: Umění kytarové hry, Panton, Praha 1984
 • Báha, V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroj,. 4. vyd., Brno: edice JAMU 2018
 • Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu, Ed. Supraphon Praha 1990
Výukové metody
Individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
Zápočet, SZZ
Navazující předměty
Informace učitele
Náplň 3. ročníku: Příprava absolventského recitálu. Dramaturgicky vyvážený program ze skladeb různých slohových období v minimální délce 60 minut. Hra zpaměti je podmínkou, pouze sonáty většího rozsahu a skladby soudobé je možno hrát z not. Komorní skladby mohou být zařazeny nad rámec stanoveného programu.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H601095z