H601095z Hra na nástroj III - abs. projekt

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 14 kr. 14 z 28. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšné uzavření 2. ročníku bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Další zdokonalování techniky kytarové hry, rozšíření repertoáru, příprava bakalářského absolventského projektu
Výstupy z učení
Zdokonalená techniky hry, všestranně rozšířený repertoár, bakalářský absolventský projekt.
Osnova
  • Další rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
Literatura
    povinná literatura
  • Repertoár z různého slohového období by měl obsahovat minimálně jedno dílo koncertantního typu. info
Výukové metody
individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.