H60068z Estetika I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 15:10–16:45 208
Předpoklady
zájem o problematiku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvod do estetiky a vývoje estetického myšlení na konkrétních příkladech.

Osnova
 • Úvod do estetiky a jejích základních kategorií.
 • Různé způsoby periodizace dějin s ohledem na umění.
 • Základní filosofické pojmy.
 • Antika. Platon, Aristoteles a jejich srovnání.
 • Vývoj pohledu na zobrazování lidské postavy.
 • Příběh Laokoonta a jeho zásadní vliv na myšlení estetické i umělecké.
 • Středověké vnímání uměleckých projevů. Tertullianus, Svatý Augustin a Jan Zlatoústý.
Literatura
 • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. [Díl] 1, Od antiky k počátku 20. století. 2. vyd. Praha: Panton, 1985.
 • Podrobný rozpis literatury v Interaktivní osnově u jednotlivých témat.
Výukové metody
přednáška, samostatná a skupinová práce, diskuse
Metody hodnocení
písemný výstup (v ZS zápočet, v LS zkouška)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60068z