H70082z Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení I

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s různými druhy syntéz nejen z hlediska jejich technické realizace, ale zejména z hlediska jejich potenciálního uměleckého využití.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• vysvětlit princip součtové a rozdílové syntézy zvuku,
• vyjmenovat modulační syntézy zvuku a vysvětlit jejich princip,
• vysvětlit princip tvarové a granulární syntézy zvuku,
• popsat využití samplování zvukových signálů při syntéze zvuku,
• popsat modulační obvody používané při zvukové syntéze a vyjmenovat jejich použití.
Osnova
 • Přehled druhů syntéz a dalších způsobů tvorby zvuku (historie, základní přehled jednotlivých obvodů syntetizérů, základní rozdělení metod syntézy).
 • Řídící a modulační obvody syntetizéru (zesilovač, filtr, LFO, obálky).
 • Součtová syntéza.
 • Rozdílová syntéza.
 • FM syntéza.
 • AM a RM syntéza.
 • Tvarová syntéza (nelineární tvarování, fázové zkreslení, přímé zadávání časového průběhu).
 • Granulární syntéza.
 • Sampling.
Literatura
 • GUŠTAR, Milan: Elektrofony II. Praha: Uvnitř, 2008. 978-80-239-8447-7.
 • SCHAEFFER, Pierre: Konkrétní hudba. Praha: Supraphon, 1971.
 • KOPECKÝ, Pavel: Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. Praha: Nakladatelství AMU, 2008. ISBN 80-7331-121-6.
 • FORRÓ, Daniel: Stylistika hry na klávesové nástroje. Praha: MUZIKUS, Praha, 1996-1997 (16 dílů).
 • GUŠTAR, Milan: Elektrofony I. Praha: Uvnitř, 2006. 978-80-239-8446-0.
 • ŠPELDA, Antonín: Hudební akustika. Praha: SPN, 1971.
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za vytvoření dvou vždy alespoň 2 minuty trvajících vzájemně kontrastních úryvků elektroakustické hudby, využívajících především v zimním semestru prezentované metody tvorby zvuku.
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.