H60314z Seminář kompozice I

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Martin Smolka (cvičící)
Mgr. Mario Buzzi, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D. (cvičící)
MgA. Michal Indrák, Ph.D. (cvičící)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (cvičící)
Mgr. Zbyněk Matějů (cvičící)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (cvičící)
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (cvičící)
MgA. Jiří Suchánek, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Martin Smolka
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je schopnost prezentovat vlastní dílo a diskutovat o něm a všeobecný rozhled po oboru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• posoudit kvality hudební skladby z nahrávky a partitury,
• diskutovat o vyslechnuté skladbě a o problematice soudobé kompozice,
• prezentovat své dílo odborné veřejnosti.
Osnova
 • Setkávání celé katedry, studentů i pedagogů kompozice a multimediální kompozice - nejrůznější prezentace s významným podílem diskuse.
 • Prezentace provedených skladeb studentů a diskuse o nich.
 • Občasná vystoupení pozvaných skladatelů nebo interpretů soudobé hudby, zejména zahraničních.
 • Otevírání nejrůznějších témat, týkajících se tvorby i praktického provozu soudobé hudby.
 • Prezentace skladeb studentů.
 • Poslech s partiturou.
 • Diskuse o prezentovaných skladbách.
 • Vystoupení zahraničních hostů - skladatelů, interpretů, teoretiků.
 • Diskuse s hosty.
 • Otevírání nejrůznějších témat, týkajících se tvorby i praktického provozu soudobé hudby.
 • Diskuse k daným tématům.
Literatura
 • Aristoteles: Rétorika. info
 • OSTRAVA DAYS REPORT 2003 (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017). Ostrava: Ostravské centrum nové hudby, 2003 (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017).
 • ŠIMURKA, David a kolektiv. Mluvte jako mluvčí - Cvičebnice aktivní slovní zásoby. Praha: David Šimurka, 2014.
Výukové metody
Cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení je obvykle uděleno za dostatečnou aktivní účast.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.