H60105LRz Hra na nástroj II

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Jindřich Petráš (cvičící)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MgA. Jindřich Petráš
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu H60102LRl - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zaměřen na studium a interpretaci nejnáročnějších skladeb repertoáru lesního rohu s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb 20. století. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na lesní roh, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti;
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti;
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje;
- výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí;
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Osnova
 • Příprava absolventského koncertu, který musí být sestaven z nejzávažnějších koncertantních skladeb pro lesní roh (např. - C. M. Weber - Concertino, B. Kroll - Concerto barocco op.86, F. Hidas - Koncert, R. Strauss - Koncert č. 2, W. A. Mozart - Koncert č.4 atd.), jednu komorní skladbu se sólovým lesním rohem (např. W. A. Mozart - Kvintet Es dur, L. van Beethoven -Sextet atd).
 • Zdokonalování technické vyspělosti při interpretaci těchto skladeb.
 • Dbát na rozšíření zvukové kvality, intonace, na souhru s klavírem a technickou jistotu.
 • Při studiu soudobé skladby klást důraz na nové interpretační proudy.
 • Komorní skladbu připravit v precizní souhře a využít poznatků ze studia komorní hry.
 • Zúčastňovat se v co největší míře soutěží a konkurzů.
Literatura
  doporučená literatura
 • Quantz, J. J.: Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
 • Tuckwell, B.: Playing the Horn. Oxford University Press 1978
 • Holtzel, M.: Hohe Schule des Horns. Schott 2000
 • Erickson, J.: Playing High Horn. Horn Notes Edition 2007
 • Wekre, F. R.: Úvahy o hře na lesní roh. (Horn Press Praha, nedat.).
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
Výukové metody
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.