H60105LRz Hra na nástroj II - abs. projekt

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
0/2. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Jindřich Petráš (přednášející)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H60102LRz Hra na nástroj I && EVER ( H60105LRl Hra na nástroj II - abs. projekt )
ukončení 1.ročníku navazujícího magisterského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - příprava absolventského koncertu, který musí být sestaven z nejzávažnějších koncertantních skladeb pro lesní roh (např.
  - C.M.Weber - Concertino, B. Kroll - Concerto barocco op.86,
  - F.Hidas - Koncert, R.Strauss - Koncert č. 2, W.A.Mozart - Koncert č.4 atd.), dále musí obsahovat jednu skladbu zkomponovanou pro tento koncert a jednu komorní skladbu se sólovým lesním rohem (např. W.A.Mozart - Kvintet Es dur, L.van Beethoven -Sextet atd).
  - zdokonalování technické vyspělosti při interpretaci těchto skladeb, dbát
  - na rozšíření zvukové kvality, intonace, na souhru s klavírem a technickou
  - jistotu, při studiu soudobé skladby klást důraz na nové interpretační proudy
  - komorní skladbu připravit v precizní souhře a využít poznatků ze studia
  - komorní hry
  - zúčastňovat se v co největší míře soutěží a konkurzů
Literatura
 • Quantz, J.J. : Interpretace - pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990. info
 • Froydis Ree Wekre: Úvahy o hře na lesní roh(Horn Press Praha, nedat.). info
Výukové metody
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.