H60102HSz Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/28. 15 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. ArtD. Peter Michalica (cvičící)
prof. MgA. František Novotný (cvičící)
doc. Miloš Vacek (cvičící)
Mgr. Pavel Wallinger (cvičící)
Garance
prof. MgA. František Novotný
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování bakalářského studia příslušného oboru, úspěšně vykonané přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je vzdělání odborníků, kteří se mohou uplatnit nejen jako sólisté, ale zejména pro hru v symfonických, operních a komorních orchestrech, v komorních souborech a pro pedagogické působení na všech stupních odborných škol. Obor navazuje na bakalářský stupeň studia. Umožňuje nejvyšší stupeň vzdělání nejen v oblasti praktické, ale rovněž v teoretické oblasti historie a vývoje nástroje a interpretace. Vědomosti z praktických a teoretických předmětů, které se vzájemně doplňují, mohou studenti již během studia aplikovat nejen na mezinárodních interpretačních kurzech a mezinárodních interpretačních soutěžích, ale na základě získaných znalostí je zde předpoklad špičkových sólových výkonů na domácích i mezinárodních koncertních pódiích.
Výstupy z učení
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla houslového repertoáru (viz osnova);
- ovládat moderní interpretační techniky
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen: - adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice).
Osnova
 • Na základě intenzívní individuální přípravy student ovládá dle výběru řadu vrcholných děl houslového repertoáru, zahrnujících různé druhy technických prvků nejvyšší obtížnosti (ricochet, arpeggio, řadové staccato, dvojhmatové flageolety, vícehlasé trylky ad.) Má již značnou zkušenost s veřejným vystupováním a umí adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice).
 • Repertoár může dle výběru obsahovat např. tyto skladby:
 • Wieniawski H.: Caprices op. 10, op. 18
 • Paganini N.: Caprices op. 1
 • Bach J. S.: Sonáty a partity
 • Brahms J.: Sonáty
 • Brahms J.: Koncert D dur
 • Bruch M.: Koncert g moll
 • Čajkovskij P. I.: Koncert D dur
 • Dvořák Ant.: Koncert a moll
 • Janáček L.: Koncert „Putování dušičky”
 • Kreisler F.: Výběr z virtuózních skladeb
 • Lalo E.: Španělská symfonie
 • Martinů B.: Koncert č.1, č.2
 • Martinů B.: Sonáty
 • Mendessohn-Bartholdy F.: Koncert e-moll, d-moll
 • Paganini N.: Capriccia pro sólové housle
 • Paganini N.: Houslové koncerty č.1 - 5
 • Prokofjev S.: Koncert D dur, g moll
 • Saint-Saëns C.: Koncert h moll
 • Sarasate P. de: Výběr z virtuózních skladeb
 • Suk J.: Fantzie g moll
 • Sibelius J.: Koncert d moll
 • Šostakovič D.: Koncert č.1, č.2
 • Wieniawski H.: Koncert d moll, fis moll
Literatura
  doporučená literatura
 • Jampolskij I.: Osnovy skripičnoj applikatury. Moskva 1955
 • Flesch C.: Erinnerungen eines Geigers. Atlantis Verlag 1960
 • Jankelevič J.: Směny pozicij, Metodika igry na skripke. Moskva 1960
 • Feldgun G. G.: Vaprosy smyčkovovo iskustva. Gosudarstvenyj muzykalno-pedagogičeskij institud im. Gněsinych, Moskva 1980
Výukové metody
Individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Navazující předměty
Informace učitele
1. ročník
Zimní semestr - 1 etuda (Wieniawski H.: op.10 a op. 18, Paganini N.: Capriccia)
Letní semestr - 1 etuda (Wieniawski H.: op.10 a op. 18, Paganini N.: Capriccia atd.)
Povinný repertoár - houslový koncert, Bach J.S. - Sonáty a partity ( E.Ysai - sólová sonáta )
Houslová sonáta - výběr
Koncert - výběr
Virtuózní skladba - výběr
Látka ke zkouškám (ZS):
1 etuda + Sonáta či partita od J.S. Bacha nebo Sonáta E. Ysaye (1 část)
2 vystoupení na semináři, (1 + 1)
Celovečerní recitál - minimální délka 60 minut, hra zpaměti je podmínkou. Pouze sonáty většího rozsahu a soudobé skladby je možno hrát z not. Komorní skladby, (kromě sonát), mohou být do programu zařazeny pouze nad rámec stanoveného časového rozsahu.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.