H60102HSl Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/28. 15 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. ArtD. Peter Michalica (přednášející)
doc. Miloš Vacek (přednášející)
Mgr. Pavel Wallinger (přednášející)
prof. MgA. František Novotný (cvičící)
Garance
prof. MgA. František Novotný
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 9:00–20:00 201, Út 12:00–19:00 201, St 13:00–20:00 202, St 13:00–20:00 201, Čt 8:00–16:00 201, Pá 9:00–13:00 201, Pá 15:00–19:00 201
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60102HSz - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je vzdělání odborníků, kteří se mohou uplatnit nejen jako sólisté, ale zejména pro hru v symfonických, operních a komorních orchestrech, v komorních souborech a pro pedagogické působení na všech stupních odborných škol. Obor navazuje na bakalářský stupeň studia. Umožňuje nejvyšší stupeň vzdělání nejen v oblasti praktické, ale rovněž v teoretické oblasti historie a vývoje nástroje a interpretace. Vědomosti z praktických a teoretických předmětů, které se vzájemně doplňují, mohou studenti již během studia aplikovat nejen na mezinárodních interpretačních kurzech a mezinárodních interpretačních soutěžích, ale na základě získaných znalostí je zde předpoklad špičkových sólových výkonů na domácích i mezinárodních koncertních pódiích.
Výstupy z učení
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla houslového repertoáru (viz osnova)
- ovládat moderní interpretační techniky
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen:
- adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice)
- intenzívně se připravit na absolventský projekt formou ohrávání jednotlivých skladeb celovečerního recitálu
Osnova
 • Vrcholná díla houslového repertoáru, zahrnujících různé druhy technických prvků nejvyšší obtížnosti (ricochet, arpeggio, řadové staccato, dvojhmatové flageolety, vícehlasé trylky ad.)
 • Repertoár může dle výběru obsahovat např. tyto skladby:
 • Wieniawski H.: Caprices op. 10, op. 18
 • Paganini N.: Caprices op. 1
 • Bach J. S.: Sonáty a partity
 • Brahms J.: Sonáty
 • Brahms J.: Koncert D dur
 • Bruch M.: Koncert g moll
 • Čajkovskij P. I.: Koncert D dur
 • Dvořák Ant.: Koncert a moll
 • Janáček L.: Koncert „Putování dušičky”
 • Kreisler F.: Výběr z virtuózních skladeb
 • Lalo E.: Španělská symfonie
 • Martinů B.: Koncert č.1, č.2
 • Martinů B.: Sonáty
 • Mendessohn-Bartholdy F.: Koncert e-moll, d-moll
 • Paganini N.: Capriccia pro sólové housle
 • Paganini N.: Houslové koncerty č.1 - 5
 • Prokofjev S.: Koncert D dur, g moll
 • Saint-Saëns C.: Koncert h moll
 • Sarasate P. de: Výběr z virtuózních skladeb
 • Suk J.: Fantzie g moll
 • Sibelius J.: Koncert d moll
 • Šostakovič D.: Koncert č.1, č.2
 • Wieniawski H.: Koncert d moll, fis moll
Literatura
  doporučená literatura
 • Flesch C.: Urstudien. Riss-Erler 1911
 • Mostras K.: Sistěma domašnich zanijatii skripača. Moskva 1956
 • Feliňski Z. / Gaertner H.: Zasady gry skrzypcovej na podlozy fizjologii, Wydawnictwo Muzyczne, 1956
 • Kamilarov E.: O technice levé ruky houslisty. Supraphon 1975
Výukové metody
Individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Navazující předměty
Informace učitele
1. ročník
Zimní semestr - 1 etuda (Wieniawski H.: op.10 a op. 18, Paganini N.: Capriccia)
Letní semestr - 1 etuda (Wieniawski H.: op.10 a op. 18, Paganini N.: Capriccia atd.)
Povinný repertoár - houslový koncert, Bach J.S. - Sonáty a partity ( E.Ysai - sólová sonáta )
Houslová sonáta - výběr
Koncert - výběr
Virtuózní skladba - výběr
2 vystoupení na semináři, (1 + 1)
Celovečerní recitál - minimální délka 60 minut, hra zpaměti je podmínkou. Pouze sonáty většího rozsahu a soudobé skladby je možno hrát z not.Komorní skladby, (kromě sonát), mohou být do programu zařazeny pouze nad rámec stanoveného časového rozsahu.
Látka ke zkouškám (LS):
Repertoár z ročníkového koncertu v rozsahu minimálně 15 min
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60102HSl