H60107HSz Hra na nástroj II

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. ArtD. Peter Michalica (cvičící)
prof. MgA. František Novotný (cvičící)
doc. Miloš Vacek (cvičící)
Mgr. Pavel Wallinger (cvičící)
Garance
prof. MgA. František Novotný
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60102HSl - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem studia je připravit absolventa s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti – vysoce profilované dovednosti ve hře na nástroj s důrazem na sólovou literaturu a komorní hru, v interpretaci náročných skladeb repertoáru daného oboru včetně aplikace moderních interpretačních principů (v rámci tzv. poučené interpretace nebo dle principů moderních interpretačních technik soudobé hudby), s flexibilitou pro členství v komorních a orchestrálních tělesech, včetně základních praktických dovedností v oblasti vedení komorních ansámblů. Student prokazuje široké znalosti v oblasti houslového repertoáru a repertoáru komorních ansámblů, ovládá základní principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky hry na housle, orientuje se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů, má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury nástroje, hudební historie, estetiky a vývoje uměleckých směrů včetně orientace v zahraniční literatuře
Výstupy z učení
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla houslového repertoáru (viz osnova);
- ovládat moderní interpretační techniky Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen:
- adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice);
- intenzívně se připravit na absolventský projekt formou ohrávání jednotlivých skladeb celovečerního recitálu.
Osnova
 • Na konkrétních, náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Student nastudováním a provedením sólového partu získává zkušenosti ve spolupráci s orchestrem či komorním souborem a aplikuje technické, stylové a interpretační poznatky na hudbu různých stylových období. Je veden k tomu, aby vědomě poznal, aplikoval a během závěrečné státní zkoušky obhájil principy vlastní interpretace. Výuka dává k dispozici veškeré potřebné teoretické a praktické materiály a techniky tak, aby absolvent měl komplexní přehled o interpretačních, repertoárových a teoretických možnostech svého oboru.
 • Výběr repertoáru:
 • Díla pro sólové housle:
 • J. S. Bach, M. Reger, E. Ysaÿe, E. Bloch apod.
 • Virtuózní houslové skladby:
 • N. Paganini, H. Wieniawski, P. De Sarasate, F. Kreisler, M. Ravel, F. Waxman, N. Milstein apod.
 • Stěžejní velké houslové sonáty:
 • L. van Beethoven, F. Schubert, R. Schumann, Rich. Strauss, C. Franck, M.Ravel, K. Szymanowski, B. Bartók, S. Prokofjev apod.
 • Houslové skladby autorů 2. poloviny 20. století až po současnost: A. Copland, L. Bernstein, S. Barber, B. Britten, J.Novák, A. Šnitke, A. Pärt apod.
Literatura
 • Jampolskij I.: Osnovy skripičnoj applikatury. Moskva 1955
 • Flesch C.: Erinnerungen eines Geigers. Atlantis Verlag 1960
 • Jankelevič J.: Směny pozicij, Metodika igry na skripke. Moskva 1960
 • Feldgun G. G.: Vaprosy smyčkovovo iskustva. Gosudarstvenyj muzykalno-pedagogičeskij institud im. Gněsinych, Moskva 1980
Výukové metody
Individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
Zápočet, SZZ
Navazující předměty
Informace učitele
Absolventský recitál v minimální délce 70 minut. Program je složen ze skladeb různých stylových období. Hra zpaměti je podmínkou, pouze soudobé skladby a sonáty většího rozsahu je možné hrát z not. Případná komorní hra (trio, kvarteto apod.) může být zařazena pouze nad rámec dané studijní povinnosti.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2022/H60107HSz