HF0054z Studium repertoáru s klavírem II

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Galina Alechkevitch (cvičící)
doc. MgA. Jan Král (cvičící)
doc. Mgr. Šárka Králová (cvičící)
MgA. Marek Paľa (cvičící)
doc. MgA. Marta Vašková (cvičící)
Garance
doc. MgA. Marta Vašková
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné uzavření 1. ročníku studia oboru zpěv, schopnost interakce a vzájemné spolupráce s klavírním doprovodem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlubší rozvíjení dosavadních zkušeností v hudební spolupráci s klavírním doprovodem. Nastudování repertoáru k požadovaným vystoupením v průběhu semestru. Příprava ke klasifikovanému zápočtu za zimní semestr.
Výstupy z učení
Schopnost vzájemné spolupráce s klavírním doprovodem na koncertním pódiu. Předvedení zvoleného repertoáru na interpretačním semináři a veřejném koncertě a klasifikovaném zápočtu ze zpěvu.
Osnova
 • - nácvik a rozbor studovaného repertoáru
 • - rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb
 • - příprava repertoáru pro ročníkový výstup v délce min. 20 min.
 • - odlišnosti v interpretaci písňového a operního repertoáru ve spolupráci s klavírním pedagogem
Literatura
  doporučená literatura
 • Czuberka, B. : Die Pianistischen Parallelen. MU, Brno 1996. 1. vyd. info
 • Valešová Lada: Zpěv a klavírní spolupráce. Diplomová práce HAMU, Praha 1997
  neurčeno
 • Zeman, F.K. : Věra Řepková o klavírním doprovodu. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX. 1943 - 44. info
 • Křístková, D. : Klavírní doprovod a komorní hra. JAMU, Brno 1991. info
 • Kalábová, B. : Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce. JAMU, Brno 1982. info
Výukové metody
Individuální výuka, cvičení, metody vytváření dovedností.
Metody hodnocení
Zápočet - min. 70 % účast ve výuce, aktivní a tvořivý přístup ke studiu zvoleného repertoáru, vystoupení na interpretačním semináři a ročníkovém koncertě
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022, zima 2023, zima 2024.