HF0054z Studium repertoáru s klavírem II

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Galina Alechkevitch (seminar tutor)
doc. MgA. Jan Král (seminar tutor)
doc. Mgr. Šárka Králová (seminar tutor)
MgA. Marek Paľa (seminar tutor)
doc. MgA. Marta Vašková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MgA. Marta Vašková
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné uzavření 1. ročníku studia oboru zpěv, schopnost interakce a vzájemné spolupráce s klavírním doprovodem.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlubší rozvíjení dosavadních zkušeností v hudební spolupráci s klavírním doprovodem. Nastudování repertoáru k požadovaným vystoupením v průběhu semestru. Příprava ke klasifikovanému zápočtu za zimní semestr.
Learning outcomes (in Czech)
Schopnost vzájemné spolupráce s klavírním doprovodem na koncertním pódiu. Předvedení zvoleného repertoáru na interpretačním semináři a veřejném koncertě a klasifikovaném zápočtu ze zpěvu.
Syllabus (in Czech)
 • - nácvik a rozbor studovaného repertoáru
 • - rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb
 • - příprava repertoáru pro ročníkový výstup v délce min. 20 min.
 • - odlišnosti v interpretaci písňového a operního repertoáru ve spolupráci s klavírním pedagogem
Literature
  recommended literature
 • Czuberka, B. : Die Pianistischen Parallelen. MU, Brno 1996. 1. vyd. info
 • Valešová Lada: Zpěv a klavírní spolupráce. Diplomová práce HAMU, Praha 1997
  not specified
 • Zeman, F.K. : Věra Řepková o klavírním doprovodu. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX. 1943 - 44. info
 • Křístková, D. : Klavírní doprovod a komorní hra. JAMU, Brno 1991. info
 • Kalábová, B. : Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce. JAMU, Brno 1982. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka, cvičení, metody vytváření dovedností.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet - min. 70 % účast ve výuce, aktivní a tvořivý přístup ke studiu zvoleného repertoáru, vystoupení na interpretačním semináři a ročníkovém koncertě
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/HF0054z