H60206 Kulturní management I: základy kulturní ekonomie

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 10 kr. 10 z 10. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Daniela Peclová (přednášející)
Mgr. Vít Kouřil (přednášející)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 13:30–15:05 208
Předpoklady
Úspěšně složená přijímací zkouška.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení s teoretickými principy ekonomie kultury, prohloubení orientace v oblasti hudebního managementu s přesahem do kulturního/uměleckého managementu.
Osnova
 • Průřez vybraných témat:
  - Ekonomické pohledy na kulturu
  - Baumolova nákladová choroba – specifika sektoru služeb
  - Management orchestrálního tělesa
  - Multuplikační efekty kultury
  - Ekonomické a mimoekonomické přínosy kultury
  - Měření kulturního dopadu
  - Ekonomické využití statků, problém externalit
  - Veřejná kulturní služba – středoevropské specifikum
  - Samostatná tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje – maketa výzkumného projektu
Literatura
 • Portofolio odborné literatury přiřazeno k jednotlivým tématům.
Výukové metody
Přednášky, cvičení, diskuze, samostudium, prezentace
V rámci předmětu bude využívána dostupná zahraniční literatura (AJ, NJ), k jednotlivým tématům bude doporučeno základní portfolio odb. literatury. Na jednotlivá témata bude dále navazovat řízená diskuse a analýza jednotlivých kapitol.
Zároveň posluchači prostudují alespoň jednu publikaci z oblasti populárně-naučné, jejíž obsah posléze prezentují ostatním (viz podrobné pokyny).
Metody hodnocení
Předpoklady splnění předmětu:
1. Aktivní zapojení během výuky (= schopnost odborně diskutovat a být připraven na jednotlivá témata, student musí splnit docházku 75 % tj. max. 3 absence, jinak nebude připuštěn k výkonu klasifikovaného zápočtu).
2. Odevzdání a obhájení seminární práce (prezentace obsahu zadané knihy s využitím PPT prezentace, písemná recenze v rozsahu 10 stran, termíny viz. podrobné info).
3. Prezentace zadaných témat ostatním studentům (projektová klinika, termíny viz. podrobné info).
4. Závěrečný klasifikovaný zápočet.
5. Příprava projektu specifického výzkumu a jeho podání
Metody hodnocení: klasifikovaný zápočet

Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.