H60186z Komorní hra I

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Miloslav Jelínek (cvičící)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (cvičící)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (cvičící)
prof. MgA. František Novotný (cvičící)
prof. Jozef Podhoranský (cvičící)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (cvičící)
MgA. Štěpán Švestka (cvičící)
doc. Miloš Vacek (cvičící)
Mgr. Pavel Wallinger (cvičící)
MgA. Miroslav Zicha (cvičící)
prof. ArtD. Peter Michalica (cvičící)
doc. Mgr. Jan Řezníček (cvičící)
Garance
prof. MgA. Miloslav Jelínek
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně vykonané přijímací zkoušky do bakalářského stupně studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Interpretační praxe v souborech různého typu - duo, trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, okteto, noneto popř. větší komorní celek. Na základě této spolupráce získá student zkušenosti v rozvíjení požadavků na komorní hru: intonační a barevná flexibilita vzhledem k ostatním nástrojům ansámblu, rytmická ukázněnost, vyváženost jednotlivých hlasů, schopnost vyjádřit pohybem nástup a tempo, dotváření vlastního interpretačního názoru, vzájemná komunikace členů souboru.
V rámci spolupráce mezi katedrami možnost vytváření souborů s nástroji dechovými, klávesovými, bicími a zpěvem.
Výstupy z učení
Student dokáže komunikovat s dalšími členy souboru, umí se přizpůsobit společným požadavkům na úspěšnou interpretaci díla jako celku. Vnímá specifika jednotlivých nástrojů, dokáže respektovat osobnost svého spoluhráče, ale umí rovněž prezentovat vlastní umělecký názor.
Osnova
 • Uvědomování si nutnosti podřídit svůj názor týmové spolupráci.
 • Vnímat svůj part v souvislostech celé partitury.
 • Rozvíjí schopnost dynamické, zvukově barevné a výrazové přizpůsobivosti ve spojení s různými nástroji.
 • Repertoár je vybírán dle složení souboru.
 • Příklady:
 • Haydn F. J.: Klavírní tria
 • Rossini G.: Duo pro violoncello a kontrabas
 • Suk J.: Klavírní trio c moll
 • Bottesini G.: Un bouche aimée pro zpěv, kontrabas a klavír
Literatura
  doporučená literatura
 • Turnbull, H.: The Guitar from the Renaissance to the Present Day. New York 1974
 • Křístková, D.: Klavírní doprovod a komorní hra. Brno, JAMU 2001
 • Meier, A.: Konzertante Musik für Kontrabass in der Wiener Klassik. Worms 1969
Výukové metody
Hromadná výuka, praktický nácvik, koncertní vystoupení, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.