H60102FAz Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2/28. 15 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Roman Novozámský (cvičící)
MgA. Jaroslav Kubita (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Roman Novozámský
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolutorium daného předmětu v bakalářském stupni studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na studium a interpretaci náročných skladeb fagotového repertoáru napříč stylovými obdobími. Cílem studia je také ovládání nástroje a interpretačních rozdílností na takové úrovni, aby student již mohl úspěšně aspirovat na místa v orchestrech a komorních souborech. Součástí výuky předmětu je uspořádání půlrecitálu, popřípadě příprava na interpretační soutěž.
Výstupy z učení
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla fagotového repertoáru (viz osnova);
- ovládat soudobé interpretační techniky používané ve skladbách 20. a 21. století;
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen:
- adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice);
- intenzívně se připravit na absolventský projekt formou ohrávání jednotlivých skladeb celovečerního recitálu;
Osnova
 • Zdokonalování prstové techniky v nejvyšší poloze nástroje.
 • Při studiu a interpretaci skladeb kladení důrazu na samostatnou tvůrčí práci.
 • Diskuse o problémech interpretace.
 • Výběr studovaných skladeb dle dramaturgie absolventského projektu a povinného půlrecitálu.
 • Nutno obsáhnout 3 odlišná slohová období.
 • Stěžejní skladby fagotového repertoáru ( Mozart, Weber, Hummel) přednést zpaměti.
Literatura
  doporučená literatura
 • Spencer, W.: Umění fagotové hry. Summy-Birchards Pub. Company Evanston, Illinois (USA) 1958.
 • Bartolozzi, B.: New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967.
 • GALLOIS, P.: La technique du basson. Kassel: Barenreiter-Verlag, 2009.
 • Svoboda, F.: Vibrato (habilitační práce). Knihovna JAMU,Brno 1992.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • MCGILL, D.: Sound in Motion. Indiana: Indiana University Press, 2009.
 • WEISBERG, A.: The art of wind playing. 2007. ISBN 1-57463-084-9.
Výukové metody
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2021/H60102FAz