H60102FAz Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Roman Novozámský (přednášející)
MgA. Jaroslav Kubita (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
absolutorium daného předmětu v bakalářském stupni studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na studium a interpretaci nejnáročnějších skladeb fagotového repertoáru s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb 20. století. Součástí výuky předmětu je uspořádání půlrecitálu, popřípadě příprava na interpretační soutěž nebo konkurz.
Výstupy z učení
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student schopen: -interpretovat některá vrcholná díla fagotového repertoáru (viz osnova), -adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice) na základě již početné zkušenosti s veřejným vystupováním -intenzívně se připravuje na absolventský projekt formou ohrávání jednotlivých skladeb celovečerního recitálu a načasováním optimální hráčské formy.
Osnova
 • - Zdokonalování prstové techniky v nejvyšší poloze nástroje
  - Při studiu a interpretaci skladeb kladení důrazu na samostatnou tvůrčí práci, diskuse o problémech interpretace
  - Výběr studovaných skladeb dle dramaturgie absolventského projektu a povinného půlrecitálu - Nutno obsáhnout 3 odlišná slohová období, stěžejní skladby fagotového repertoáru ( Mozart, Weber, Hummel) přednést zpaměti
Literatura
 • MCGILL, David. Sound in Motion. Indiana: Indiana University Press, 2009, 446 s. URL info
 • WEISBERG, Arthur. The art of wind playing. 2007. ISBN 1-57463-084-9. info
 • Bartolozzi, B. : New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967. info
 • Spencer, W. : Umění fagotové hry. Summy-Birchards Pub. Company Evanston, Illinois (USA) 1958. info
 • Svoboda,F.: Vibrato (habilitační práce). Knihovna JAMU,Brno 1992. info
 • GALLOIS, Pascal. La technique du basson. Kassel: Barenreiter-Verlag, 2009, 126 s. info
Výukové metody
Formy výuky -individuelní lekce -vystupování na veřejných koncertech a seminářích Metody výuky -semestrální písemné práce -přípravy závěrečných prací a závěrečných projektů.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021.