H601014z Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2/22. 12 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (cvičící)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na předchozí studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti studiu na konzervatoři, hudebním gymnáziu, popřípadě ZUŠ je předmět zaměřen na studium a interpretaci náročných skladeb kytarového repertoáru napříč stylovými obdobími. Cílem studia je také ovládání nástroje a interpretačních rozdílností na takové úrovni, aby student již mohl úspěšně aspirovat na místa v komorních souborech.
Výstupy z učení
Rozvíjet u studenta technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu. Student absolvuje dvakrát týdně individuální výuku hlavního oboru u pedagoga a jedenkrát týdně má možnost si nacvičený program zahrát na interpretačním semináři se vzájemným hodnocením kolegů a pedagogů. Výsledek své práce za semestr student předvede na semestrální komisionální zkoušce.
Osnova
 • 1. Zdokonalování technické úrovně hry – motorické schopnosti, čistota provedení tónu, správné využití pohybového aparátu.
 • a) stupnice dur a moll – výběr: jednohlasé a intervalové (tercie, sexty, oktávy, decimy)
 • b) technická cvičení: F.Tárrega, S.Tennant, A. Carlevaro, E.Pujol
 • c) etudy – výběr některého ze skladatelů: H.Villa-Lobos, Leo Brouwer XI- XX, F.Sor-op.6, E. Pujol, M. D. Pujol
 • d) přednesové skladby:
 • - renesanční a barokního období: F. da Milano, J. Dowland, J.S. Bach, S L. Weiss
 • - skladba romantismu nebo pozdějšího období
 • 2. Uplatnění získané techniky s pěstováním přednesových – výrazových schopností.
 • 3. Pěstování návyku samostatného studia, schopnosti vyšší sebekontroly a analýzy. Pokud student vystoupí na semináři (není povinností), může být jeho výkon klasifikován a není nutné, aby byl hodnocen při komisionálním hodnocení.
Literatura
  doporučená literatura
 • Köhler J.: Umění kytarové hry, Panton, Praha 1984
 • Quantz J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu, Ed. Supraphon Praha 1990
 • Bláha, V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje, 4. vyd., Brno: edice JAMU 2018
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Navazující předměty
Informace učitele
Látka ke komisionální zkoušce:
stupnice C, G, D, A Dur (jednohlasé, tercie, sexty, oktávy a decimy) + příslušná kadence ve třech polohách
stupnice a, e, h, fis moll (jednohlasé, tercie, sexty, oktávy, decimy) + příslušné kadence ve třech polohách
Etudy: dvě etudy různého technického zaměření (Giuliani, Sor, Aguado, Regondi, Legnani, Brouwer, Pujol, Lobos, apod.)
Přednes:
J. S. Bach - výběr minimálně tří částí ze suit, partit či dvou částí ze sonát
Skladba z 20. či 21. století
Minimálně jedno vystoupení na semináři za semestr
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.