H601014z Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
prof. Martin Mysliveček (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 8:30–11:30 007, Po 13:00–14:30 007
Předpoklady
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Látka ke komisionální zkoušce Stupnice: Durové a mollové do 4 křížků - jednohlasé,tercie,sexty, oktávy, decimy a kadence ve třech polohách (vybere komise) Etudy: 2 etudy různého technického zaměření Přednesy: 1) J.S. Bach: 3 nebo více částí ze suit, partit a sonát 2) skladba z 20. nebo 21. století
Výstupy z učení
Rozvíjet u studenta technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu. Student absolvuje dvakrát týdně individuální výuku hlavního oboru u pedagoga a jedenkrát týdně má možnost si nacvičený program zahrát na interpretačním semináři se vzájemným hodnocením kolegů a pedagogů. Výsledek své práce za semestr student předvede na semestrální komisionální zkoušce.
Osnova
  • Rozvoj uměleckého projevu, výrazové přesvědčivosti, stylovosti a technických schopností. Prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
Literatura
    doporučená literatura
  • Repertoár z různého slohového období, minimálně jedno dílo koncertantního typu. info
Výukové metody
individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální, potvrzení hodnocení za LS tzv. děkanskou zkouškou
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.