H40079z Dějiny a literatura nástroje I

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování bakalářského studia příslušného oboru a úspěšně vykonané přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkování přehledu o vývoji kytary od jejího vzniku až po současnost. Student bude seznámen s významnými výrobci kytar, kytarovými školami a teoretickou i koncertní literaturou tak, aby mohl své znalosti plnohodnotně využít pro povolání interpreta a pedagoga hry na kytaru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a) popsat vývoj vihuely a kytary až do období přidání 6.sboru - struny na kytaru do r.1780
b) vyjmenovat vihuelisty a kytaristy období renesance a popsat druhy, zápis a problematiku tabulatur
c) vyjmenovat a přesně zařadit díla a literaturu slohového období renesance
d) popsat vývoj a druhy kytar ve Španělsku v období baroka
Osnova
 • Obsahové zaměření:
 • Vývoj vihuely a kytary až do období přidání 6.sboru - struny na kytaru do r. 1780
 • Vihuelisté a kytaristé renesance, tabulatury
 • Díla a literatura renesance
 • Kytara ve Španělsku v období baroka
Literatura
  povinná literatura
 • Bláha, V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje, 4. vyd.,. 4. Edice, ISBN 978-80-7460-146-0, Edice JAMU, Brno 2018
  doporučená literatura
 • Summerfield, M.: The Classical Guitar And Its Evolution, Players and Personalities since 1800
 • Grecos, J.: La guitarra flamenca, UME
 • Bellow, A.: The Illustrated History of the Guitar, Long Island,N.Y., USA 1960.
 • Turnbull, H.: The Guitar from the Renaissance to the Present Day, New York 1974
 • Klier, J.: Die Gitarre-Ein Instrument u.seine Geschichte, Bad Schessenried 1980
 • Päffgen, P.: Die Gitarre, Grundzüge Ihrer Entwicklung, B.Schott´s Söhne, Mainz 1998
Výukové metody
Přednáška, řízená diskuze
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.