H40079z Dějiny a literatura nástroje I

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. 1 z 3. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H40079l Dějiny a literatura nástroje I )
absolvování bakalářského studia příslušného oboru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto semestru je cílem výuky získání vědomostí v oblasti nejstarších dějin nástroje od prvních vyobrazení až po její vývoj ve Šppanělsku z vihuely de mano v nástroj guitarra. V dalších semestrech se student postupně seznámí s historií nástroje a jeho literatury až do současnosti.
Výstupy z učení
Vědecký přístup k historii nástroje s objasněním řady rozšířených mýtů od nejstarších dějin nástroje až do středověku.
Osnova
 • 1. Vývoj vihuely a kytary až do období přidání 6.sboru - struny na kytaru do r. 1780
  2. Vihuelisté a kytaristé renesance, tabulatury
  3. Díla a literatura renesance
  3. Kytara ve Španělsku v období baroka
Literatura
  povinná literatura
 • BLÁHA, Vladislav. Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje. 4. vyd. Brno: edice JAMU, 2018. 287 s. 4. edice. ISBN 978-80-7460-146-0. info
  doporučená literatura
 • Gerd Michal Dausend: Die Gitarre im 16. bis 18. Jh., 1992, Verlag Hubertus Nugatz KN 1460. info
 • Johannes Klier: Die Gitarre-Ein Instrument u.seine Geschichte, Bad Schessenried, 1980. info
  neurčeno
 • Peter Päffgen: Die Gitarre, Grundzüge Ihrer Entwicklung, B.Schott´s Söhne, Mainz 1998. info
 • Maurice Summerfield: The Classical Guitar And Its Evolution, Players and Personalities since 1800. info
 • Henry Turnbull: The Guitar from the Renaissance to the Present Day, New York 1974. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zimní s. - zápočet, letní s. - zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.