HDH013z Basso continuo I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/0/10. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Jan Čižmář, Ph.D., M.A., B.A., dipl. um. (přednášející)
MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA (přednášející)
Michaela Šikulová Ambrosi, Ph.D., MMus (přednášející)
MgA. Marek Štryncl (přednášející)
Mgr. Irena Troupová (přednášející)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
úspěšně vykonaná přijímací zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ve výuce bassa continuo se student magisterského stupně naučí suverénní zacházení s technikou generálbasové hry. Porozumí stylovým rozdílům francouzského, italského a německého generálbasu. Studenti hry na cembalo navíc získají znalosti o typických rysech generálbasu v raném, středním, pozdím baroku a v galatntím stylu. Student dostane rámec znalostí, který mu umožní učinit samostatná umělecká rozhodnutí. Učí se plynulosti ve čtení číslovaných basů, dokáže samostatně zrealizovat generálbas se sebereflexi pro důvody různého řešení vlastní sazby. Je schopen integrovat improvizační reflexy do běžné hry. Magisterský student dosahuje výší úrovni uvědomění se smyslu historického kontextu a významu obsahu traktát a jiných historických zdrojů na vlastní interpretační volby.
Výstupy z učení
Na konci studia je student schopen: (cembalista/loutnista)  samostatně zrealizovat daný číslovaný bas dle stylových pravidel hry bassa continua  uskutečnit svoji vlastní realizaci v živé a pružné interakci s jinými hráči  obhájit své volby sazby, počtu hlasů, poloh, ozdob a úhozu  reflektovat stylové odlišnosti národních stylů a stylových proměn v období 1600-1800 a vliv této stylovosti na vlastní umělecké volby.  ohodnotit a evaluovat kvalitu vlastního výkonu, udržovat tuto kvalitu a vyvinout ji dále přes individuální učební proces. (ostatní) - spojit akordy dle parametrů francouzského generálbasu - zrealizovat jednoduchou realizaci ve francouzským stylu - ohodnotit a evaluovat kvalitu vlastního výkonu, udržovat tuto kvalitu a vyvinout ji dále přes individuální učební proces
Osnova
  • Realizace generálbasu dle dobových pramenů Studium německého generálbasu dle Heinichena, Matthesona a Händela Transitus irregularis Ozdoby německého generálbasu (arpeggia, figurace, trylky, mordenty atd.) Kontrapunktické principy v čtyřhlasé sazbě
Výukové metody
cvičení a přednáška - čtení traktátů a aplikace získaných vědomosti
Metody hodnocení
komisionální zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HDH013z