H80002z Multimediální kompozice II

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
4/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Richard Fajnor (přednášející)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu Multimediální kompozice I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjet u budoucího absolventa schopnost integrovat výrazové prostředky v komplexní umělecké dílo. Ve vztahu akce-prostředí je kladen důraz především na kvalitu základní tvůrčí experimentace, na odborné úrovni jsou rozvíjeny tvůrčí metody od senzace přes imaginaci a inspiraci až k intuici. Absolvent magisterského stupně si prohloubí specializaci s důrazem na rozvoj vlastních tvůrčích přístupů, vedoucích k samostatné umělecké praxi v kontextech filozofických, politických, ekonomických, vědeckých, ekologických a historických souvislostí tak, aby se mohl stát nezávislým tvůrcem, který bude případně připraven měnit společenské zvyklosti ku prospěchu rozvoje celé společnosti Kromě pravidelných setkání členů katedry při povinných seminářích, jednou týdně má každý student možnost individuálně konzultovat s učitelem své aktivity a konkrétní stav prací na úkolech. K získání zápočtu z předmětu musí osobní konzultace proběhnout bezpodmínečně minimálně pětkrát v semestru. V zimním semestru je budoucí absolvent povinen prezentovat stav rozpracovanosti absolventského projektu.
Osnova
 • - společnost v umění a umění ve společnosti - komplexní systémy, informační společnost, principy komunikace - umělecké, komunitní, společenské, světové kontexty - filozofie, psychologie, sociologie, politika, ekologie, etika...
Literatura
 • Bolter, Jay David - Gromala, Diane. Windows and mirrors :interaction design, digital art, and the myth of transparency. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2003. xi, 182 s. The new media reader. Edited by Noah Wardrip-Fruin - Nick Montfort. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2003. xv, 823 s. info
 • Cadena, Richard 2010 Automated Lighting: The Art and Science of Moving Light in Theatre, Live Performance, and Entertainment - Second Edition. :Focal Press. info
 • Dunn, D. Vasulka, W. vasulka, S. (ed.) EIGENWELT DER APPARATE - WELT, Pioneers of Electronic Art. Linz: Ars Electronica, 1992. info
 • Florence de Méredieu: "Digital and Video Art", Chambers Harrap Publishers Edinburgh 2005. info
 • Frieling, R.; Daniels, D.: Media Kunst Netz/Media Art Net. Vídeň-New York: Springer, 2004. info
 • Frieling, R.; Daniels,D. Medien Kunst Interaktion, Die 80er und 90er Jahre in deutschland/Media Art Interaction, the 1980s and 1990s in Germany. Springer, 1997. info
 • Goldber, R.L. Performance Art From Futurism to the Present. Londýn/New York: Thames & Hudson, 1979. info
 • HAYLES, Katherine, N. Writing Machines. Cambridge, MA: The MIT Press, 2002. 224 p. info
 • I.F.Walther, Art of the 20th Century, Painting, Sculpture, New media, Photography, Taschen 2000. info
 • Keller, M: Light fantastic : the art and design of stage lighting. Munich ; New York : Prestel, c2006. info
 • Lovejoy, Margot; Digital Currents: Art in The Electronic Age, Routledge, London 2004. info
 • MORLEY, Simon; WILLIAM, Gilda, (2001). The 20th Century Art Book. 1. vyd. New York: Phaidon Inc., 2001. 514 s. ISBN 0-7148-3850-0. info
 • Nicolas Collins: Handmade Electronic Music -- The Art of Hardware Hacking (Second Edition), Routledge, New York (2009). info
 • Palmer, Richard H. The lighting art : the aesthetics of stage lighting design / Richard H. Palmer. info
 • Read,H.: The Philosophy of Modern Art, London 1975. info
 • Reiser, Martin & Zapp, Andrea (eds.): New Screen Media: Cinema/Art/Narrative. London 2002. info
 • Rush, Michael. New media in late 20the-century art. Reprinted. London : Thames & Hudson, 2003. 224 s. ISBN 0-500-20329-6. info
 • Smith, E. L.: Art today. Součané světové umění, Slovart 1996. info
 • IXIA, Public Art Think Tank a IXIA, Public Art Think Tank. Public Art: A Guide to Evaluation. 4. vyd. 2014, 27 s. info
Výukové metody
přednáška seminář nad projekty osobního programu studenta Součástí výuky jsou stáže, spolupráce a hostování studentů, případně pedagogů. Snahou je dosažení užších vztahů mezi institucemi a profesionální sférou na různých úrovních. Podporujeme zejména kontakty s ostatními uměleckými školami v Čechách, ale i v jiných zemích. Neoddělitelnou součástí kvalitní přípravy na praxi v uměleckém provozu jsou exkurze a přímé účasti na koncertech, představeních, výstavách, festivalech, veřejných přehlídkách a projektech.
Metody hodnocení
Klauzurní zkouška
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021.