H75017z Marketingová komunikace v hudebním umění

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Daniela Peclová (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 17:40–20:05 111
Předpoklady
Znalost základní marketingové terminologie a základní zkušenosti se sestavením plánu komunikace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají ucelený přehled o jednotlivých nástrojích komunikačního mixu a dokáží sestavit nejvhodnější strukturu plánu komunikace. Studenti nabydou znalostí ohledně vytváření brandu, včetně strategických nástrojů pro analýzu konkurence a sestavování positioningu značky. Studenti budou schopní vytvářet také obsahový plán, zvolit nejvhodnější kombinaci kanálů komunikace a vytvořit tón komunikace na míru zákazníkům.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - popsat jednotlivé nástroje komunikačního mixu;
- využívat strategické nástroje pro sestavování komunikační strategie;
- bude mít přehled o nástrojích pro sestavování brandu;
- se orientovat v pojmech jako design značky, tón komunikace, media plán ad.;
- dokáže sestavit obsahovou strategii, včetně konkrétních nástrojů a jejich využití v komunikaci
Osnova
 • 1. OPAKOVÁNÍ POJMŮ Z KURZU MARKETING, OSOBA MARKETINGOVÉHO SPECIALISTY V HUDEBNÍM UMĚNÍ
 • 2. KOMUNIKAČNÍ MIX – POPIS JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI HUDEBNÍHO UMĚNÍ
 • 1. Úvod do komunikace – co to je komunikace, co spadá do komunikačního mixu, rozdíly mezi B2B a B2C komunikace, mezinárodní marketingová komunikace;
 • 2. Specifika komunikace uměleckého produktu;
 • 3. Reklama;
 • 4. PR;
 • 5. Osobní prodej;
 • 6. Sponzoring;
 • 7. Komunikace v místě prodeje;
 • 8. Výstavy a veletrhy;
 • 9. Obsahový marketing;
 • 10. Influencer marketing;
 • 11. Crowdfunding;
 • 12. Kooperace s jinými subjekty jako nástroj vzájemné propagace;
 • 13. Online marketing/digital;
 • 14. Vytváření image umělce, uměleckého produktu;
 • 3. MARKETINGOVÁ STRATEGIE – TEORETICKÉ OPAKOVÁNÍ ZÁKLADŮ MARKETINGU ROZŠÍŘENÉ O NOVÉ POJETÍ POSITIONINGU ZNAČKY A JAK VYUŽÍT SESTAVENÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE V HUDEBNÍM UMĚNÍ
 • 1. Situační analýza – zhodnocení současného stavu, SWOT analýza;
 • 2. Mise, vize, poslání – formulace a rozdíly a jejich potřeba v rámci marketingové komunikace;
 • 3. Konkurence – zhodnocení konkurence, nástroje na porovnání konkurence, styl komunikace konkurence, kanály, které využívá konkurence, silné a slabé stránky komunikace;
 • 4. Analýza zákazníků – kdo je náš zákazník, cílové skupiny komunikace;
 • 5. Persony – sestavení modelových typů zákazníků, se kterými komunikujeme;
 • 6. Brand commitment matrix – customers identity, aims and belongs, companies purpose, onlynessand values;
 • 7. Brand positioning;
 • 4. KOMUNIKAČNÍ A OBSAHOVÁ STRATEGIE
 • 1. Kreativní strategie – design značky - branding, logo, aplikace loga, co vše patří do designu značky;
 • 2. Brand ladder – features, benefits, values, positioning statement;
 • 3. Tón komunikace – působení komunikace na naše zákazníky, komunikační graf;
 • 4. Channel strategy – komunikační mix;
 • 5. Online komunikace – jak zvolit nejvhodnější kombinaci nástrojů;
 • 6. Offline komunikace – jak využít offline marketing pro zviditelnění značky a netradiční formy offline komunikace;
 • 7. Obsahová strategie – co to je, co spadá do obsahové strategie, analýza stávajícího publikovaného obsahu, analýza konkurenčního obsahu;
 • 8. Tvorba obsahové a komunikační strategie – popis jednotlivých částí k sestavení strategie;
 • 9. Media plán, obsahový plán, plánování komunikace a distribuce komunikačního mixu – vytváření plánů, rozpočtů, spolupráce s agenturami a dalšími subjekty;
Literatura
 • Kreativita a efektivita v marketingové komunikaci
 • BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: Divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM. ISBN 978-80-87500-17-0. 2012. info
 • FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 3. vyd. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-3432-0. 2011. info
 • PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0787-2. 2010. info
 • PŘIKRYLOVÁ, Jana a JAHODOVÁ HANA. Moderní marketingová komunikace: jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3622-8. 2010. info
 • BAČUVČÍK, Radim. Divadlo, filharmonie a studenti: mladí lidé jako cílová skupina marketingu kulturních institucí. ISBN 978-80-904273-0-3. 2008. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023.