H60246HOz Orchestrální party a sóla I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
doc. MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování prvního ročníku bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ovládnutí způsobu hry v symfonickém či operním orchestru, technické a interpretační zvládnutí partů orchestrálního repertoáru. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase, samostatnou přípravu vybraných partů po stránce dechové, technické a intonační, seznámení se s praktickou stránkou hry v orchestru - sledování gest dirigenta, kolektivní způsob interpretačního myšlení, ladění a intonace, role koncertních mistrů a vedoucích skupin.
Výstupy z učení
Student umí prakticky rozlišit způsob interpretace mezi sólovou a orchestrální hrou. Umí interpretovat orchestrální party různých stylových období.
Má přehled o orchestrálních partech a sólech vyžadovaných u konkurzů.
Osnova
 • Předmět Orchestrální party a sóla seznamuje studenta oboru Hra na hoboj s orchestrálním repertoárem a požadavky kladenými na orchestrálního hráče v komorních, symfonických a operních orchestrech.

  Tematický plán studia:
 • 1. Skupina: orchestrální party a sóla ve skladbách barokního repertoáru. Vybraná orchestrální díla J.S. Bacha a G.F. Händela s výrazným zastoupením hoboje. Podrobné studium partů přináší neocenitelné poznatky k interpretaci barokní hudby: výstavba frází, dynamické členění, rytmická preciznost, dechová ekonomie, stylová interpretace melodických ozdob.
  Doporučené skladby: Bach, J. S.: První braniborský koncert F dur, Druhý braniborský koncert F dur; Händel, G. F.: Mesiáš, Te Deum.
 • 2. Skupina: orchestrální party a sóla ve skladbách klasicistního období. Vrcholový představitel raného klasicismu J. Haydn výrazně posunul význam hoboje v orchestrálních skladbách, zejména v symfoniích. Sólové pasáže převážně ve volných větách, ale také v menuetech jsou pro hobojisty velmi poučné a inspirující ve stavbě frází, jemném nasazení i ve stylové interpretaci klasických melodických ozdob. W.A. Mozart - dovršitel klasicismu. Má nezastupitelný význam v uplatnění hoboje v orchestrálních skladbách vrcholného klasicismu, především v symfoniích.
  Doporučené skladby:
  Haydn, J.: Symfonie - č. 22 Es dur /1764/. Oratoria - Čtvero ročních dob, Stvoření světa.
  Mozart, W. A.: Symfonie - D dur Pařížská K. 297, C dur Linecká K. 425. Předehry - Don Giovanni K. 527, Figarova svatba K. 492, Kouzelná flétna K. 620.
 • 3. Skupina: výběr orchestrálních partů a sól pro konkurzní řízení symfonických orchestrů (víz studijní materiály).

Literatura
 • Schuring, M.,: Oboe Art and Method, New York: Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-537458-2
 • Sprenkle, R., Ledet, D.: The Art of Oboe Playing, 1961, ISBN 0-87487-040-2
 • Schaeferdieck, M.: Foundations of Oboe Playing, Wargau: Accolade Musikverlag, 2009, ISBN 3-9805707-2-X. ISMN M-50135-550-1
 • Neumann, F.: Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music. Princeton 1983
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Bělský, V.: Hudba baroka, JAMU v Brně, 2010
Výukové metody
Výuka probíhá formou individuálních lekcí a konzultací, přednášek, seminářů, cvičení, projektů, praxí, pracovních a studijních stáží, dílen, semestrální písemné práce.
Metody hodnocení
Klasifikovaná zkouška - komisionální
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.