H60246HOz Orchestrální party a sóla I

Hudební fakulta
zima 2015
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60246HOl Orchestrální party a sóla I )
uzavření semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení studentů oboru Hra na hoboj s orchestrálním repertoárem a požadavky kladenými na orchestrálního hráče v komorních, symfonických a operních orchestrech.
Příprava 10 orchestrálních partů / sól na interní seminář KDN a semestrální zkoušku (v každém semestru). Seznámení s konkurzními požadavky českých a evropských symfonických a komorních orchestrů.
Osnova
  • 1. Skupina: orchestrální party a sóla ve skladbách barokního repertoáru. Vybraná orchestrální díla J.S. Bacha a G.F. Händela s výrazným zastoupením hoboje. Podrobné studium partů přináší neocenitelné poznatky k interpretaci barokní hudby: výstavba frází, dynamické členění, rytmická preciznost, dechová ekonomie, stylová interpretace melodických ozdob. Doporučené skladby: J. S. Bach: První braniborský koncert F dur, Druhý braniborský koncert F dur, První suita C dur, Třetí suita D dur; G.F. Händel: Mesiáš, Te Deum, Hudba k ohňostroji, Vodní hudba). 2. Skupina: orchestrální party a sóla ve skladbách klasicistního období. Vrcholný představitel ranného klasicismu J. Haydn výrazně posunul význam hoboje v orchestrálních skladbách, zejména v symfoniích. Sólové pasáže převážně ve volných větách, ale také v menuetech jsou pro hobojisty velmi poučné a inspirující ve stavbě frází, jemném nasazení i ve stylové interpretaci klasických melodických ozdob. W.A. Mozart - dovršitel klasicismu. Má nezastupitelný význam v uplatnění hoboje v orchestrálních skladbách vrcholného klasicismu, především v symfoniích. Doporučené skladby: J. Haydn: Symfonie - č. 22 Es dur /1764/, č. 93 D dur, č. 94 G dur - S úderem kotlů. Oratoria - Čtvero ročních dob, Stvoření světa. W. A. Mozart: Symfonie - D dur Pařížská K. 297, C dur Linecká K. 425, D dur Pražská K. 504, C dur Jupiter K. 551. Předehry - Don Giovanni K. 527, Figarova svatba K. 492, Kouzelná flétna K. 620. 3. Skupina: výběr orchestrálních partů a sól pro konkurzní řízení symfonických orchestrů (víz studijní materiály).
Literatura
  • Suchý, F. : Melodické ozdoby a manýry hudby předklasické - rukopis. 1964. info
  • Quantz, J.J. : Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon 1980. info
Výukové metody
Hromadné vyučování. Příprava 10 orchestrálních partů / sól na interní seminář KDN a semestrální zkoušku (v každém semestru).
Metody hodnocení
zkouška před komisí KDN
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.