H60196Az Kompozice IV

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/18. 10 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
MgA. Michal Indrák, Ph.D. (cvičící)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60199Al Kompozice elektroakustické hudby III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je další rozšíření doposud získaných dispozic o pokročilejší principy interaktivity, tvorbu zvuku a hudebních struktur pomocí modulárních syntetizérů a zapojení elektroakustické hudby do scénických projektů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• aplikovat základní principy interaktivity do své tvorby,
• vytvořit jednodušší hudební struktury pomocí modulárního syntetizéru,
• vytvářet rozsáhlejší skladby s komplexním použitím nejrůznějších přístupů ke tvorbě elektroakustické hudby a eventuálním scénickým využitím.
Osnova
 • Pokročilejší principy interaktivity.
 • Modulárními syntetizéry.
 • Mimohudební složky multimediálního díla (projekce, scénické osvětlení, jevištní akce). Dramaturgie zvukové složky divadelní inscenace, komunikace s dalšími členy tvůrčího týmu (zvukovým mistrem, libretistou, operním režisérem, choreografem atd.).
 • Vytvoření alespoň 2 elektroakustických kompozic s celkovou délkou min. 25 minut s důrazem na umělecké parametry díla, současné trendy v tvorbě elektroakustické hudby a moderní kompoziční principy. Současně alespoň jedna z kompozic využije prvků interaktivity. Vítané je začlenění dalších scénických prostředků. Očekává se tvorba kompozic s komplexním přístupem na všech úrovních tvorby elektroakustické hudby (poučené využití softwaru, hardwaru, orientace v soudobých kompozičních technikách) s přesahem k promyšlené interpretaci skladeb. Předpokládá se pokročilá orientace studenta v práci s prostorovým zvukem; posluchač je technicky vybaven natolik, že bude schopen provést technologicky složité skladby a zajistit si jejich provedení v dostatečné kvalitě.
Literatura
 • DANNENBERG, Roger B. Software Support for Interactive Multimedia Performance. In Proceedings The Arts and Technology 3 [online]. (duben 1991), New London: Connecticut College, 1991, s. 148-156 [cit. 23. 8. 2016]. Dostupné z: http://citeseerx.ist.psu.edu/
 • MIRANDA, Eduardo R. Composing Music with Computers. Oxford: Focal Press, 2001. ISBN 0-240-51567-6.
 • DLOUHÝ, Dan: Počítačem podporovaná algoritmická kompozice. Brno: Vydavatelství JAMU, 2018. 978-80-7460-141-5
 • CURTIN, Adrien. Avant-Garde Theatre Sound: Staging Sonic Modernity (Avant-Garde in Perfformance). London, New York and Shanghai: Palgrave Macmillan, 2014. ISBN-13: 978-1137324788.
 • MILLER, Paul D., ed. Sound Unbound: Sampling Digital Music and Culture. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2008. ISBN 978-0-262-63363-5.
 • SPIEGEL, Laurie. A Short History of Intelligent Instruments. In Computer Music Journal [online]. Vol. 11, No 3 (podzim 1978). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. [cit. 20. 8. 2016]. Dostupné z: http://retiary.org/ls/writings/cmj_intelligt_instr_hist
 • LANE, Cathy, CARLYLE, Angus. In The Field: The Art of Field Recording. Axminster: Uniformbooks, 2011. ISBN 978-0956855961.
 • WEIS, Elisabeth, BELTON, John. (ed.). Film Sound: Theories and Practice. New York: Columbia University Press, 1985. ISBN 978-0231056373.
 • DEMMERS, Joanna. Listening through the Noise. Oxford, New York: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-538765-0.
 • CHION, Michel. Audio-Vision. Sound on Screen. New York: Columbia University Press, 1994. ISBN 0-231-07898-6.
 • COOK, Perry R. Real Sound Synthesis for Interactive Applications. Boca Raton: CRC Press, 2002.
Výukové metody
Cvičení. Individuální výuka.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2023, zima 2024.