H601046z Hra na nástroj II

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 13 kr. 13 z 26. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšné uzavření 1. ročníku bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Látka ke komisionální zkoušce Stupnice: Durové a mollové od 4 do 7 křížků – jednohlasé, tercie, sexty, oktávy, decimy a kadence ve tře ch polohách (vybere komise), Etudy: 2 etudy různého technického zaměření, Přednesy: 3 přednesy minimálně ze dvou slohových období Pozn. – pokud posluchač zahrál přednesy v rámci ročníkového koncertu, nemusí je již interpretovat v rámci zkoušky
Osnova
  • Další rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
Literatura
  • Repertoár z různého slohového období, minimálně jedno dílo koncertantního typu. info
Výukové metody
individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023.