H75021Az Samostatná produkce

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Bc. Ivan Kubál (cvičící)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Kontaktní osoba: MgA. Bc. Ivan Kubál
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
SOUHLAS
Předmět si studenti smí zapsat až po udělení souhlasu od vyučujícího.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Samostatná produkční práce studenta podle zadaných parametrů, která není zařazena mezi základní, povinné výstupy studia. Lze zařadit i dobrovolné aktivity nad rámec studia na vysoké, profesionální úrovni.
Výukové metody
Samostatná práce studentů se supervizí pedagoga hl. oboru. V případě zájmu nutné konzultovat s pedagogem již zadání a koncepci projektu, práce. Samotná práce může probíhat i mimo základní pracoviště určená oboru hudební manažerství a produkce.
Metody hodnocení
Po vyhodnocení dosažených výsledků a cílů práce zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.