H75021Az Samostatná produkce

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
SOUHLAS
Předmět si studenti smí zapsat až po udělení souhlasu od vyučujícího.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Samostatná produkční práce studenta podle zadaných parametrů, která není zařazena mezi základní, povinné výstupy studia. Lze zařadit i dobrovolné aktivity nad rámec studia na vysoké, profesionální úrovni.
Výukové metody
Samostatná práce studentů se supervizí pedagoga hl. oboru. V případě zájmu nutné konzultovat s pedagogem již zadání a koncepci projektu, práce. Samotná práce může probíhat i mimo základní pracoviště určená oboru hudební manažerství a produkce.
Metody hodnocení
Po vyhodnocení dosažených výsledků a cílů práce zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.