H60102HOz Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Jan Hoďánek (přednášející)
MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 15:10–16:45 215
Předpoklady
Absolutorium daného předmětu v bakalářském stupni studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí schopnosti studenta věnovat se samostatné odborné činnosti a podílet se na výzkumné umělecké činnosti, analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na hoboj, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga hry na hoboj. Absolvent má být připraven na výkon povolání ve vysoce konkurenčním prostředí a na případné studium v Doktorandském studijním programu.
Výstupy z učení
Student zvládá technicky náročné skladby, má vlastní interpretační názor a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období. Nadále rozvíjí technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu.
Osnova
 • Studium je zaměřeno na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu studenta s ohledem na jeho osobitý umělecký potenciál, prohloubení znalostí a dovedností v oblasti techniky hry na hoboj se zaměřením na analýzu a aplikování soudobých světových interpretačních trendů, na reflektování potřeb pracovního trhu a nabídek stakeholderů. Doporučená každodenní intonační a technická cvičení: A. M. R. Barret, H. Brod, A. Giampieri, L. Bleuzet, Ph. Bernold, P. Taffanel a Ph. Gaubert, M. Moyse, G. Passin, M. Schaefendriek. Doporučené etudy : P. Rodé 24 Caprices en formel d´etudes, G. Gillet Études pour l'enseignement supérieur du hautbois, G. Silvestrini 6 Etud.

  Doporučený repertoár pro magisterské studium (Podíl studovaných skladeb za doprovodu cembala a skladeb za doprovodu klavíru je 1:1.):
  A:
  G. Ph. Telemann 12 Fantazií pro sólový hoboj
  J.S. Bach Partita g moll pro sólový hoboj, BWV 1013
  C. Ph. E Bach Sonáta g moll pro sólový hoboj
  N. Chedeville / A. Vivaldi Sonáta g moll n.6 op. 13 „Il Pastor Fido“, RV58
  F. Couperin Královské koncerty / Concerts Royaux č. 1, 6, 11 (Fuzeau, Musica Rara)
  J.S. Bach Sonáta g moll BWV 1030b, (Barenreiter)
  C. Ph. E. Bach Sonata g moll WQ 135

  B:
  W. A. Mozart Koncert pro hoboj a orchestr C dur, K.314(285d), (Edition Henle)
  J. W. Kalliwoda Concertino F dur, Op. 110
  A. Pasculli Concerto sopra motivi dell’ opera “la Favorita” di Donizetti
  B. Martinů Koncert (new Maurice Bourgue/Guy Porat Edition Max Eschig)
  R. Strauss Koncert

  C:
  A. Jolivet Serenade
  B. Britten Temporal variations, (Boosey&Hawkes)
  A. Dorati Duo concertante (Boosey& Hawkes)
  R. R. Bennett After Syrinx (Novello)
  W. Lutoslawski Epitaph
  P. Haas Suita pro hoboj a klavír
  M. Shinohara Obsession pro hoboj a klavír
  N. Skalkottas Concertino (Margun Music Inc)
  J. Francaix L ´Horologe de Flore (Květinové hodiny)
  H. Tomasi: Evocations (Leduc)
  H. Holliger: Sonáta ( Schott)
  G. Silvestrini: Six Etudes pour Hautbois (Editions du Hautbois), Paris
  A. Dorati: Pět kusů pro hoboj (Boosey& Hawkes)
  L. Berio: Sequenza VII (Universal Edition)

  Kvartet pro hoboj a smyčcové nástroje:
  M. Arnold: Kvartet
  B. Britten: Phantasy Quartet, Op 2 (1932) (Boosey and Hawkes)
  W. A. Mozart: Kvartet F dur K370 (1781) (Barenreiter)

Literatura
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Sprenkle, Robert: The Art of Oboe Playing
 • Schuring, M.,: Oboe Art and Method, New York: Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-537458-2
 • Bartolozzi, B.: New souds for woodwind. Oxford Univ. Press, 1982, London
 • Haynes, Burce: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Burgess, G. a Haynes, B.: 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Výuka probíhá zejména formou individuálních lekcí a konzultací, přednášek, seminářů, cvičení, projektů, praxí, pracovních a studijních stáží, dílen, semestrální písemné práce.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet s hodnocením - komisionální
Navazující předměty
Informace učitele
Podíl studovaných skladeb za doprovodu cembala a skladeb za doprovodu klavíru je 1:1.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.