H60231HOz Metodika II

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
0/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
doc. MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H60228HO Metodika I && EVER ( H60231HOl Metodika II )
Absolvování předmětu Metodika I ve druhém ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent bakalářského studijního programu má získat schopnost samostatné tvůrčí práce, schopnost sledovat a analyzovat odbornou literaturu, schopnost interpretovat a aplikovat výsledky běžných uměleckých výzkumů, má být připraven k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Studium je zaměřeno na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu studenta.
Výstupy z učení
Absolvent má být připraven na výkon povolání koncertního umělce a pedagoga hry na hoboj.
Osnova
 • Metodika hry na hoboj - nauka o umění hry na hoboj a o všech otázkách s tím souvisejících.


  Plán přednášek:

  1. Počátky výuky hry na hoboj (základní předpoklady, držení těla, držení strojku a nástroje, technika dechu a nátisku, časté chyby a zlozvyky, světové metodiky)

  2. Princip hry na dvouplátkový dechový nástroj (vzduchový sloupec a změna jeho délky, technika „přefukování“, produkce tónu)

  3. Dechová technika hobojisty v teorii i praxi (princip použití dechu, speciální dechová cvičení s nástrojem i bez, nejčastější chyby a zlozvyky, princip permanentního dechu)

  4. Problematika tvoření tónu při hře na hoboj, metodický postup pro odstranění zlozvyků (držení nástroje, nátisk, artikulace, koordinace jazyka a dechu, speciální cvičení a oprava zlozvyků)

  5. Prstová technika při hře na hoboj (podmiňující faktory, metodický postup nácviku technicky náročných míst, metodika studia technických cvičení a etud, zlozvyky a způsoby jejich odstranění)  Doporučená literatura:

  Schuring, Martin: Oboe: Art and Method
  Burgess, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053

  Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
  Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977.
  Likin, Jurij: Estetika hobojového tónu, Brno 2013
  Batte, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
  Prokopová, Radka. Praktické užití poloautomatického systému u hoboje, diplomová práce, Brno 2012
Literatura
 • Capelli, G. : Metodo teorico - pratico per oboi. Ricordi 1959. info
 • Hošek, M. : Úvod do poznání nových možností hry na hoboj. SPN, Praha 1975. info
 • ROTHWELL, Evelyn: Oboe Technique. Oxford Univ. Press, 1953, London
 • SELLNER, Josef: Method du hautbois
 • PASSIN, Günter, MALZER, Reinhold. Die SCpieltechnik der oboe. Tägliche Grundlagenübungen. Friedrich Hofmeister Musikverlag FH 6120
 • HOŠEK, Miroslav. 1998. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 1. Cheb: Music Cheb, 1998. ISMN M-706517-1-8.
 • KUBÁT, Adolf a SMETÁČEK, Václav. 2000. Škola hry na hoboj. Praha: Bärenreiter Praha, 2000. ISMN M-2601-0067-1.
 • SCHAEFERDIEK, Marc. 2009. Foundations of Oboe Playing. Wargau: Accolade Musikverlag, 2009. ISBN 3-9805707-2-X. ISMN M-50135-550-1.
 • BROD, Henri. 1963. Méthode de hautbois. Paris: Henry Lemoine & Cie., 1963. Rev. Georges Gillet.
 • SPRENKLE, Robert a LEDET, David. 1961. The Art of Oboe Playing. 1961. ISBN 0-87487-040-2.
 • HOŠEK, Miroslav. 1999. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 2. Cheb: Music Cheb, 1999. ISMN M-706517-05-6.
 • BARRET, Apollon Marie-Rose. 1862. Complete Method for the Oboe. London: Lafleur & Son, 1862.
 • SINGER, Lawrence: Metodo per oboe. Zerboni, 1969, Milano
 • GIAMPIERI, Alamiro (1893-1963): Progressive Method for Oboe
 • CAPELLI, G. : Metodo teorico - pratico per oboi. Ricordi 1959
 • BLEUZET, Louis. La technique de hautbois. Leduc 1937.
 • BAS, Louis-Jean-Baptiste. 1905. Méthode nouvelle de Hautbois. Paris: Enoch & Cie, 1905.
 • GARNIER, Joseph-Francois: Méthode du hautbois, 1800
 • SCHURING, Martin. 2009. Oboe Art and Method. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-537458-2.
 • HOŠEK, Miroslav. 2000. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 3. Cheb: Music Cheb, 2000. ISMN M-706517-05-6.
Výukové metody
Přednášky, interní semináře, semestrální práce, dílny, práce s modelem.
Metody hodnocení
Zápočet
Metody ověřování výsledků: analýza výsledků činnosti studenta – písemná semestrální práce, zkoušení studentů ústní.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.