H60147z Instrumentace III

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
1/1. 1 kr. 1 z 3. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60147l Instrumentace III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Propojení metod instrumentace s metodami hudební akustiky, teorie kompozice a hudební sémiotiky. Analytické studium komorních a orchestrálních partitur soudobé hudby. Detailní rozbor sónických a tembrálních struktur.

Osnova
 • Zaměřeno na propojení instrumentace s dalšími oblastmi hudební a kompoziční teorie. Vertikální a horizodtální vrstvení a spojování zvukových barev s přesahy do akustiky a elektroakustické hudby. Hudební faktura a hustota jako instrumentační nástroj. Přesahy instrumentace do sémantické struktury díla. Hudební nástroj a nástrojové obsazení jako zdroj kompozičních námětů, materiálů a technik. Studium komorních a orchestrálních partitur soudobé hudby, praktické instrumentační studie.

  Akustické aspekty instrumentačních technik.
  Spektrální rozbory zvukových barev a dílčích úseků skladeb.
  Aplikace vybraných metod elektroakustické hudby do instrumentace. Vertikální a horizodtální vrstvení a spojování zvukových barev.
  Rozšíření instrumentace o parametry prostoru, pohybu a rozmístění. Možnosti instrumentace děl typu site-specific z akustického a sémantického hlediska.

  Individuální detailní teoretický i praktický rozbor možností zvoleného nástrojového obsazení.
  Individuální instrumentační rozbor vybraných míst komorních a orchestrálních skladeb soudobé hudby.
  Instrumentační studie zaměřená na sónické, tembrální a prostorové hudební struktury.
Výukové metody
řízená rozprava, praktické úkoly, ověření teoretických znalostí
v praxi
Metody hodnocení
zápočet+klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020.