H60318Nz Seminář operní režie II

Hudební fakulta
zima 2017
Rozsah
2/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 10:10–10:55 008, Út 11:00–11:45 008
Předpoklady
H60317Nz Seminář operní režie I && EVER ( H60318Nl Seminář operní režie II )
Úspěšně zakončený první ročník studia, absolvovaný předmět Seminář operní režie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Názorová diskuse studentů na téma režijních pojetí konkrétních inscenací spolu se zpětnou detailní analýzou videozáznamů. Jako součást přípravy na samostatnou (zpravidla
    jednoaktovou) inscenaci opery studenti vyloží své inscenační záměry a v diskusi své názory obhajují. Po realizaci inscenace hodnocení kolegů i pedagogů a studentovo osvětlení postupů přirealizaci. Názorová diskuse studentů na téma režijních pojetí konkrétních inscenací spolu se zpětnou detailní analýzou videozáznamů.
Literatura
  • Kressl, V. : Základy dramaturgie a režie filmové a televizní tvorby. Praha, 1984. info
  • Kašlík, V. : Jak jsem dělal operu. Praha, 1983. info
Výukové metody
Seminář, návštěva operních představení, sledování inscenací významných režisérů (video, DVD), rozbor, diskuse.
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.