H75012z Baroque and classical chamber music

Faculty of Music
Winter 2016
Extent and Intensity
0/6. 2 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: graded credit.
Teacher(s)
Michaela Šikulová Ambrosi, MMus, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Early Music Subjects – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Early Music Subjects – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H75012l Baroque and Neo-classical chamber music )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 48 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět umožní studentům seznámit se s historicky poučenou interpretací starší hudby, konkrétně z období klasicismu a raného romantismu. Uvedou v něm v praxi znalosti získané v předmětech Interpretace staré hudby a dalších souvisejících předmětů. Pod vedením specialistů v oboru stará hudba využijí k interpretaci nástroje v majetku školy (historický fagot, traverso, smyčce, kladívkový klavír).
Výuka bude probíhat pravidelně každý týden a její součástí bude týdenní kurs ve spolupráci se JOA (tzv. projekt Abbaye) v lednu 2014.
Na začátku semestru budou sestaveny ansámbly a určen repertoár.
Semestr bude uzavřen koncertem studentů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
  • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2016/H75012z