H75012z Neo-classical chamber music

Faculty of Music
Winter 2013
Extent and Intensity
0/6. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Ilona Růčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Early Music Subjects – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Early Music Subjects – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět umožní studentům seznámit se s historicky poučenou interpretací starší hudby, konkrétně z období klasicismu a raného romantismu. Uvedou v něm v praxi znalosti získané v předmětech Interpretace staré hudby a dalších souvisejících předmětů. Pod vedením specialistů v oboru stará hudba využijí k interpretaci nástroje v majetku školy (historický fagot, traverso, smyčce, kladívkový klavír).
Výuka bude probíhat pravidelně každý týden a její součástí bude týdenní kurs ve spolupráci se JOA (tzv. projekt Abbaye) v lednu 2014.
Na začátku semestru budou sestaveny ansámbly a určen repertoár.
Semestr bude uzavřen koncertem studentů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 5 z 10.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
  • Enrolment Statistics (Winter 2013, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2013/H75012z