H75012z Neo-classical chamber music

Faculty of Music
Winter 2013
Extent and Intensity
0/6. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Ilona Růčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Early Music Subjects - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Early Music Subjects - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět umožní studentům seznámit se s historicky poučenou interpretací starší hudby, konkrétně z období klasicismu a raného romantismu. Uvedou v něm v praxi znalosti získané v předmětech Interpretace staré hudby a dalších souvisejících předmětů. Pod vedením specialistů v oboru stará hudba využijí k interpretaci nástroje v majetku školy (historický fagot, traverso, smyčce, kladívkový klavír).
Výuka bude probíhat pravidelně každý týden a její součástí bude týdenní kurs ve spolupráci se JOA (tzv. projekt Abbaye) v lednu 2014.
Na začátku semestru budou sestaveny ansámbly a určen repertoár.
Semestr bude uzavřen koncertem studentů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 5 z 10.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (Winter 2013, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2013/H75012z