H70046z Filmová tvorba

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
2/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Rodrigo Morales (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H70046l Filmová tvorba )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Podstatným cílem předmětu je, aby si student osvojil metody realizace v audiovizi a formou cvičení vytvořil několik studijních projektů.

Osnova
 • Práce s námětem: Prozkoumání možnosti zviditelnění, práce se zvukovými složkami. Zpracování explikace, rozšířená explikace. Zpracování bodového scénáře - eventuálně story board. Zpracování, odevzdání a schválení literárního scénáře a technického scénáře k realizaci. Natáčení. Střih. Prezentace.

  I. Podporovat vlastní kreativitu studenta skrze praktická koncipovaná cvičení ve formě audiovizuálních etud
  II. Během cvičení se student bude věnovat:
  a) zpracování abstraktních konceptů
  b) zpracování lineárních příběhů
  c) zpracování nelineárních příběhů
  d) zpracování experimentálních etud
  c) zpracování dokumentu
  d) analýze vlastní audiovizuální umělecké tvorby a tvorby českých a zahraničních tvůrců.

  Tento předmět (Filmová tvorba) byl inovován v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Literatura
 • Aumont Jacques: Obraz, FAMU Praha. info
 • Plažewski, Jerzy: Filmová řeč, 1967, Orbis, Praha. info
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. info
 • Ejzneštejn Sergej: Paměti. info
 • Chaplin Charles: Můj životopis. info
 • Truffaut Francois: Rozhovory s Hitchcockem. info
 • Bergman Ingmar: Laterna magika. info
 • Wajda Andrzej: Moje filmy. info
 • Tarkovskij Andrej: Deník 1970 - 1986. info
 • Solmi Angelo: Federico Fellini. info
 • Buňuel Luis: Až do posledního dechu. info
 • Bernard Jan: Jazyk, kinematografie, komunikace, NFA 1995. info
 • Valušiak Josef: Základy střihové skladby. skripta FAMU. info
 • Karel Reisz: Umění filmové skladby. skripta FAMU. info
 • Aumont, Jacques: Le Cinema Et La Mise En Scene, Editeur:Armand Colin,Paris 2006, ISBN 2200340257. info
 • Aumont, Jacques: La Mise En Scene, Editeur: De Boeck, Paris 2001, ISBN 2804135645. info
 • Szczepanik Peter: Nová filmová historie, Herrmann & synové, Praha 2004. info
 • Cieslar Jiří: Kočky na Atalantě, AMU, Praha, 2003. info
Výukové metody
Pedagog předmětu audiovizuální etudy bude přistupovat ke studentovi jako k tvůrčí osobnosti a individualitě. Bude sledovat a podporovat posluchačův tvůrčí vývoj od volby látky a počátečních úvah, jeho literárních a technických příprav, až k realizaci. S každým jednotlivcem povede diskuzi o jeho realizovaném dílu.
Postup
Struktura vedených cvičení s pevným zadáním zároveň umožňuje improvizaci a inovace metod ve vlastní tvorbě studenta.
V první fázi by student zpracoval tato cvičení: zvukový příběh, zvuková atmosféra, zvuková imprese, světelný přiběh, světelná imprese, pohyb jako kompoziční element, improvizace.
Volba tématu, žánru a stopáže: praktická zkušenost, předlohy, zdroje, způsoby nastudování.
V druhé fázi by měl student možnost volby: pracovat dokumentárně, experimentálně nebo v narativní fikci
Ve třetí fázi následuje volná tvorba.
Metody hodnocení
ZS: Klasifikovaný zápočet na základě docházky a předvedení výkonu
LS: Klasifikovaný zápočet na základě docházky a předvedení výkonu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.