H60296z Režie I

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
2/2. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Alena Vaňákova (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60296l Režie I )
Úspěšně složená přijímací zkouška ke studiu operní režie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Hledání a shromáždění materiálů k určeným konkrétním režijním úkolům (pásmo árií, jednoaktová opera). Rozvíjení představivosti a fantazie k tvůrčí režisérově práci, hudební rozbor, pěstování citu pro charakter hudby určené opery. Vztah libreta a hudby. Práce s libretem, určení hlavní myšlenky díla, rozkrytí dramatické stavby zadané opery, dramatické uzly, postavy opery, jejich charakteristika a vzájemné vztahy, vztah určené opery k dnešku a hledání současných akcentů v dané opeře.
Literatura
  • Zítek, Ota : O novou zpěvohru. Praha, 1920. info
  • Pujman, Ferdinand : Operní režie. Praha, 1940. info
  • Brecht, Bertolt : O divadelnom umení. Bratislava, 1959. info
  • Černý, F. : Otázky divadelní režie. Melantrich 1988. info
  • Gregor, Čestmír : Divácká opera: přímluva za to, aby se opera vrátila k divákovi. Jinočany: H & H, 1996. info
  • Císař, Jan : Základy činoherní režie. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2000. info
  • Vostrý, Jaroslav : Režie je umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, 2009. info
Výukové metody
Přednášky, práce na konkrétních projektech, pásmo árií a jednoaktová opera.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.