H60296z Režie I

Hudební fakulta
zima 2013
Rozsah
2/2. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Václav Málek (přednášející)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšně složená přijímací zkouška ke studiu operní režie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Příprava a shromáždění materiálů k určeným režijním úkolům (pásmo árií, jednoaktová opera). Rozvíjení představivosti a fantazie k tvůrčí režisérově práci, hudební rozbor, pěstování citu pro charakter hudby určené opery. Vztah libreta a hudby. Práce s libretem, určení hlavní myšlenky díla, rozkrytí dramatické stavby zadané opery, dramatické uzly, postavy opery, jejich charakteristika a vzájemné vztahy, vztah určené opery k dnešku a hledání současných akcentů v dané opeře.

    Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a to zvláště formou spolupráce z tuzemskými a zahraničními odborníky z praxe.
Literatura
  • Zítek, Ota : O novou zpěvohru. Praha, 1920. info
  • Pujman, Ferdinand : Operní režie. Praha, 1940. info
  • Brecht, Bertolt : O divadelnom umení. Bratislava, 1959. info
  • Černý, F. : Otázky divadelní režie. Melantrich 1988. info
  • Gregor, Čestmír : Divácká opera: přímluva za to, aby se opera vrátila k divákovi. Jinočany: H & H, 1996. info
  • Císař, Jan : Základy činoherní režie. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2000. info
  • Vostrý, Jaroslav : Režie je umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, 2009. info
Výukové metody
Přednášky, práce na konkrétních projektech, pásmo árií a jednoaktová opera.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.