H60262Mz Pohybová výchova I

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
2/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. František Dofek (přednášející)
BcA. Dagmar Entrová (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 16:15–18:25 007/A
Předpoklady
EVER ( H60262Ml Pohybová výchova I )
Předpokladem absolvování předmětu jsou základní pohybové schopnosti a předchozí základní pohybová příprava.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, N-HUDUM)
Cíle předmětu
praktické seznámení s technikou španělských tanců -flamenga a její následné zdokonalování ve druhém semestru nácvik vybraných španělských tanců a jejich choreografií poznat některé choreografické principy a naučit se funkčně využívat základní choreografické tvary

Osnova
 • Pohybová průprava a zvládnutí dané taneční problematiky.

  technika španělských tanců -
  zapateo - dupy celým chodidlem (dup, dvojdup, trojdup, čtyřdup, pětidup)
  dupy špičko-patové (dvojdup, trojdup, čtyřdup)
  vedení paží ve španělských tancích (port de bras en dehors, en dedans)
  choreografie španělských tanců - bolero de Torrent rumba
  sevillanas farruca
  alegrias bulerias
  choreografie - funkční využití principu symetrie a asymetrie
  funkční využití kontrastu mezi pohybem a klidem
  funkční využití kontrastu mezi pohybem a protipohybem
  funkční využití splývání jednoho pohybu s druhým
  funkční využití násobení pohybu
  základní choreografické tvary v horizontální rovině (kruh, řada, čtverec, trojúhelník) a jejich funkční využití
  technika flamenca - zapateado ( farruca)
  vedení paží (soleares)

  rozbor viodeprojekce A. Gades - Carmen, Čarodějná láska
Literatura
 • Urbanová, Emílie: Španělské tance. Praha, 1983. info
 • Mlíkovská, Jiřina: O choreografii. Praha, 1996. info
 • Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec. Praha, 1964. info
Výukové metody
Kolektivní výuka.
Metody hodnocení
Zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.