H60262Ml Pohybová výchova I

Hudební fakulta
léto 2025
Rozsah
2/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. František Dofek (přednášející)
BcA. Dagmar Entrová (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předpokladem absolvování předmětu jsou základní pohybové schopnosti a předchozí základní pohybová příprava.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, Zpev)
Cíle předmětu
praktické seznámení s technikou španělských tanců -flamenga a její následné zdokonalování ve druhém semestru nácvik vybraných španělských tanců a jejich choreografií poznat některé choreografické principy a naučit se funkčně využívat základní choreografické tvary

Osnova
 • Pohybová průprava a zvládnutí dané taneční problematiky.

  technika španělských tanců -
  zapateo - dupy celým chodidlem (dup, dvojdup, trojdup, čtyřdup, pětidup)
  dupy špičko-patové (dvojdup, trojdup, čtyřdup)
  vedení paží ve španělských tancích (port de bras en dehors, en dedans)
  choreografie španělských tanců - bolero de Torrent rumba
  sevillanas farruca
  alegrias bulerias
  choreografie - funkční využití principu symetrie a asymetrie
  funkční využití kontrastu mezi pohybem a klidem
  funkční využití kontrastu mezi pohybem a protipohybem
  funkční využití splývání jednoho pohybu s druhým
  funkční využití násobení pohybu
  základní choreografické tvary v horizontální rovině (kruh, řada, čtverec, trojúhelník) a jejich funkční využití
  technika flamenca - zapateado ( farruca)
  vedení paží (soleares)

  rozbor viodeprojekce A. Gades - Carmen, Čarodějná láska
Literatura
 • Urbanová, Emílie: Španělské tance. Praha, 1983. info
 • Mlíkovská, Jiřina: O choreografii. Praha, 1996. info
 • Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec. Praha, 1964. info
Výukové metody
Kolektivní výuka.
Metody hodnocení
Zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.