H60185Dz Komorní hra I

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
0/2. 3 kr. 3 z 7. Ukončení: z.
Vyučující
doc. František Kantor (přednášející)
doc. MgA. Vít Spilka (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60185Dl Komorní hra I )
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Vytváření základních návyků v ansámblové hře. Seznámení se specifickými vlastnostmi jednotlivých nástrojů v souboru
  Arnold M.: Divertimento op. 37 fl, ob, cl Peterson
  Bach J. S. : Triosonate BWV 1039 pro 2 fl a vcllo Peters
  Bozza E. : 2 Impressions fl.+ harfa Leduc
  Honegger A. : Rapsodie pro 2 fl, cl a klavír Schott
  Krenek E.: Sonatina fl + cl BA3334 Bärenreiter
  Dubois Th. : 2 piéces caniniques pro ob a fgt André
  Pauer J. : Capricci pro ob, vn a klavír SNKLHU
  Faltus L. : Kejklíři pro ob, cl, fgt a triangl ČHF, Praha
  Pablo, Luis de: Cesuras (1963), fl, ob, cl, vn, va, vc
  Maury, P.: Changes, 7 fl
  Fauré, G. : Nocturne, fl, 2 ob, 2 cl, 2 hn, bsn
  LS
  * Skladby pro ustálené dechové kvinteto (D5):

  Francaix J. : D5 Schott
  Danzi F. : D5 B dur Thomi-Berg, München
  Dávid G. : D5 Zenemükiadó Vállalat
  Jirák K. B. : D5 Supraphon

  * Skladby pro příležitostná seskupení:

  Bach C. P. E.: Trio B dur pro fl, vn a bc Peters
  Beethoven L. van: Trio G dur fl, pf, bn Breitkopf
  Bozza E.: Trois Evocations 2 fl. Leduc
  Blavet M.: 15 Duets, 2 fl Peters
  Bártek M. : Dechový kvartet s prův. bicích nástrojů Rukopis
  Dubois P. M. : Sonatina pro 2 fgt Leduc
  Call L. de : 3 dua op. 12 pro ob a fgt André
  Destenay E. : Trio h moll op 27 pro ob, cl a klavír Hamelle
  Pablo, Luis de : Prosodia (1962) fl, cl, vib, 3 perc
Literatura
 • Sirker U. : Die Entwicklung des Bläserquintetts in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ( Regensburg 1968 ). info
 • Kratochvíl J. : Několik poznámek k historii dechového kvinteta ( Hudební věda, 7, 1970 ). info
 • Kašlík H. : Komorní nástrojová hudba 17. a 18. století ( Brno, 1942 ). info
 • Kratochvíl J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ). info
 • Altman W. : Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ). info
 • Faltus L. : Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 ). info
 • Lébl V. : Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ). info
Výukové metody
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Metody hodnocení
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.