H60101HOz Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
0/2. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Jan Hoďánek (přednášející)
MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60101HOl Hra na nástroj I )
Úspěšné přijímací řízení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava na úrovní koncertního provedení minimálně dvou přednesových skladeb pro vystoupení na interpretačních seminářích, semestrálních zkouškách. Povinná skladba: skladba barokního období s doprovodem cembala (víz předmět Studium repertoáru s cembalem).
Podmínky pro udělení zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek:
1. ročník bakalářského studia
a) Jedno vystoupení v každém semestru na semináři (vystoupení se boduje) b) Uzavřít každý semestr před zkušební komisí c) Uzavřít letní semestr před děkanskou komisí Na seminářích s semestrálních zkouškách budou interpretovány rozdílné přednesy v délce minimálně 10 min pro každý přednes, tj. 2 různé přednesy pro semestr.
Osnova
 • - Vyhodnocení úrovně hráče a revize jeho základů hry na hoboj: dechové a prstové techniky, techniky nátisku, držení nástroje a strojku. Vypracování individuálního systému práce: zaměření na intonaci, nasazení tónu, pojivost tónu, vyrovnanost rejstříků, rozvoj technických možností hráče.
  - Doporučená každodenní cvičení: intonační cvičení (A. M. R. Barret, H. Brod, A. Giampieri, L. Bleuzet, Ph. Bernold, G. Passin, M. Schaefendriek), stupnice a akordy v různých variačních obměnách - legato, staccato, intervaly a jejich kombinace (systém stupnicových cvičení doc. Jurije Likina).
  - Doporučené etudy: J.H. Luft 24 Etud, F. W. Ferling 48 Etud, Op. 31, 144 Präludiem und Etuden für Oboe, 1. a 2. díl, P. Rodé 24 Caprices en formel d´etudes. Prohloubení dovednosti o pravidlech interpretace barokní hudby pomoci nastudování doporučených skladeb a seznámení s odbornou literaturou.
  - Návrh přednesových skladeb: G. Ph. Telemann 12 Fantazií, J. S. Bach / C. Ph. E. Bach Sonáta g moll BWV 1020/ H. 542.5., G.F. Händel Sonáta c moll, Sonáta g moll, C. Ph. E. Bach Sonáta g moll, A. Vivaldi Sonáta c moll, N. Chedeville (A. Vivaldi) Sonáta č. 6 g moll z Il Pastor Fido, G. Ph. Telemann Sonáta e moll, Sonáta g moll, Sonáta B dur, E. Bozza Conte Pastorale, C. Saint-Saëns Sonáta, P. Sancan Sonatina, J. W. Kalliwoda Morceau de Salon, Op. 228, R. Schumann Tři romance, Adagio a Allegro, Fr. Devienne Sonáty, F. Krommer - Kramář Koncert F dur Op. 52.
  Doporučený repertoár pro bakalářské studium: A: Skladby pro sólový hoboj: G. Ph. Telemann: 12 Fantazií pro sólový hoboj J.S. Bach: Partita g moll pro sólový hoboj, BWV 1013 C. Ph. E. Bach: Sonáta g moll pro sólový hoboj Skladby pro sólový hoboj s cembalem (basso continuo): J.S. Bach: Sonáta g moll BWV 1020 G. Ph. Telemann: Sonáta g moll z “Tafelmusik” twV 41:g6 G. Ph. Händel: Sonáta g moll, c moll A. Vivaldi: Sonáta c moll (Schott) C. Ph. E. Bach: Sonáta g moll M. Marais: Les Folies d’Espagne (Barenreiter) F. Couperin: Královské koncerty (Concerts Royaux) č. 1, 6, 11 (Fuzeau, Musica Rara) Skladby pro sólový hoboj a smyčce: A. Marcello: Koncert d moll (Musica Rara) A. Vivaldi: Koncert C dur RV 447 A. Vivaldi: Koncert d moll RV 454 G. Ph. Telemann Koncert F dur T. Albinoni Koncert d moll J. S. Bach Koncert d moll BWV1059 J. S. Bach Koncert A dur pro hoboj d´amour BWV1055 B: W. A. Mozart: Koncert pro hoboj a orchestr C dur, K.314(285d), (Edition Henle) J. N. Hummel Introdukce, téma a variace F. V. Kramář: Koncert pro hoboj F dur, Op.37 A. Lebrun: Koncert d moll č. 1 (Schott) B. H. Crussel Divertimento, Op.9 W.A. Mozart: Kvartet F dur K370 (1781), (Barenreiter) F. V. Kramář: Kvartet J. Fiala: Kvartet C: R. Schumann: Tři romance pro hoboj a klavír, op. 94 R. Schumann: Adagio a Allegro C. Saint-Saens Sonáta P. Sancan: Sonatina E. Bozza: Conte Pastorale E. Bozza: Pastorální Fantazie F. Foret: Patres et Rythmes Champetres J. W. Kalliwoda: Morceau de salon J. W. Kalliwoda: Concertino V. Bellini: Koncert J. Absil: Burlesque D. Milhaud: Sonatina H. Dutilleux: Sonáta F. Poulenc: Sonáta (Chester Music) J. Francaix: L ´Horologe de Flore (Květinové hodiny) B. Britten: Temporal variations ( Boosey&Hawkes) R. Vaughan Williams: Koncert M. Dranishnikova: Poem N. Skalkottas: Concertino (Margun Music Inc) M. Mihalovici: Sonatina Op. 13 (1928) B. Britten: Šest metamorfóz pro sólový hoboj J. Pelikán: Sonatina pro hoboj a klavír (Barenreiter Praha) S. Bodorová: Magikon K. Slavický: Suita A. Dorati: Pět kusů pro sólový hoboj ( Boosey& Hawkes ) G. Silvestrini: Six Etudes pour Hautbois, Editions du Hautbois, Paris
Literatura
 • Burgess, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Schuring, Martin: Oboe: Art and Method
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • Sprenkle, Robert: The Art of Oboe Playing
 • Bechler, Leo: Die Oboe. C. Mezeburger, 1914, Leipzig
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : The Oboe. Macdonald and Janes, London 1977
 • Haynes, Burce: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
 • Fleurot, Francois: Le Hautbois. Ed. Pikard, 1984, Paris
 • Batte, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Bigotti, Giovanni: Storia dell´Oboe. Zanibon, 1974, Padova
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Mlčoch, Radek. Královský koncert č. 11, diplomová práce, Brno 2013
 • Prokopová, Radka. Praktické užití poloautomatického systému u hoboje, diplomová práce, Brno 2012
 • Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980. info
 • Marx, Josef: The Tone of the Baroque Oboe. 1951
Výukové metody
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Informace učitele
E-mail: likin@jamu.cz
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.